null

Dodatkowe dotacje na OZE w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zamontowane na ziemi panele fotowoltaiczne. Na drugim planie zielone czubki drzew.

W marcu rusza dodatkowy nabór wniosków o dotacje na odnawialne źródła energii. W tym roku miasto ma zabezpieczone na ten cel aż 19 mln zł.

Pierwszy nabór zakończył się w styczniu. Warszawianki i warszawiacy złożyli w sumie 600 wniosków, dla których miasto może przyznać łącznie około 10 mln zł. W budżecie na dotacje na OZE do rozdysponowania pozostaje jeszcze 9 mln zł.

Aby uzyskać dofinansowanie, wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego Urzędu Dzielnicy lub przesłać pocztą do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (Aleje Jerozolimskie 44; 00-024 Warszawa). Dokumenty można składać od 1 marca do 30 kwietnia br. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z elementów transformacji energetycznej stolicy. Ale ważne jest, by poza miejskimi jednostkami, z podobnych rozwiązań mogli korzystać też mieszkańcy. Dlatego co roku miasto udziela im dofinansowania na ten cel. Tylko w tej kadencji przyznaliśmy ponad 4 tys. dotacji na montaż instalacji OZE, a łączna wysokość dofinansowania wyniosła 44,7 mln zł – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Spośród dotacji przyznanych w latach 2019-2023, najwięcej – ponad 3,5 tys. – dotyczyło dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych. Dalej w kolejności były pompy ciepła i kolektory słoneczne. W 2022 i 2023 roku wpłynęło także kilka wniosków na montaż turbin wiatrowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O miejskie wsparcie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy fundacje. Dotacja może zostać przyznana na montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Maksymalna wysokość dotacji waha się od 15 do nawet 40 tys. zł i jest zależna od wyboru konkretnej instalacji OZE: paneli fotowoltaicznych; pomp ciepła – powietrznych i gruntowych; kolektorów słonecznych lub turbin wiatrowych.

Co ważne, nieruchomość, dla której ma być przyznane dofinansowanie, nie może być ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe ani olej opałowy. Trzeba też pamiętać, że rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

Pozostałe eko-dotacje

Nadal trwa również nabór wniosków na miejskie dotacje na: likwidację azbestu, podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz na tzw. małą retencję. Dla tych inwestycji termin składania dokumentów mija z końcem marca br.

Przez cały rok przyjmowane są wnioski o dofinansowanie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe albo olej opałowy. Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet do 70 proc.

 

Więcej o działaniach Warszawy na rzecz ekologii: um.warszawa.pl/100-projektow.