null

Dodatkowe dotacje na likwidację szamba

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Studzienka kanalizacyjna na chodniku
Autor: west

Miasto uruchamia dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie dla likwidacji zbiorników bezodpływowych i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dokumenty można składać od 3 do 30 kwietnia br.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się skorzystać z miejskiego wsparcia, mogą liczyć na 6 tys. zł. Wystarczy wypełnić wniosek i w terminie do 30 kwietnia br. przesłać do na adres Biura Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa) lub złożyć osobiście w:

  • Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy,
  • Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44,
  • Biurze Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym 2 (XIV piętro, pokój 1409).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy. Co ważne, inwestycja, dla której mieszkaniec składa wniosek, musi zostać zrealizowana jeszcze w 2024 roku.

Tylko od początku stycznia miasto zdecydowało o przyznaniu ponad 200 kolejnych dotacji na likwidację szamba i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wysokość dotacji wyniesie ponad milion złotych. W poprzednich latach, dzięki miejskiemu wsparciu, takie inwestycje zrealizowano w przypadku ponad 2 tys. nieruchomości, a łączna wysokość dofinansowania to niemal 9 mln zł.

Więcej informacji o finansowym wsparciu na likwidację szamba oraz o innych dotacjach na inwestycje ekologiczne można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl.

Miasto inwestuje w rozwój sieci kanalizacyjnej

Warszawscy wodociągowcy stale rozbudowują stołeczną sieć kanalizacyjną, umożliwiając podłączenie się do niej kolejnym mieszkańcom. W ciągu ostatnich 5 lat taką możliwość zyskało niemal 5,8 tys. nieruchomości na terenie miasta. W tym samym okresie stołeczny MPWiK wybudował i zmodernizował łącznie blisko 157 km sieci kanalizacyjnej w Warszawie, wydając na to 1,6 mld zł. Kolejne zadania są w trakcie realizacji.

Jedna z większych inwestycji będzie prowadzona w Wawrze. W lutym podpisano umowę na projekt i budowę nowej infrastruktury na terenie dzielnicy. Powstaną kolejne magistrale, kanały i przepompownia ścieków. Inwestycja ma być gotowa za 2 lata.