null

Docenić opiekuna małego dziecka – prace na ustawą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent m.st. Warszawy przemawia przed mikrofonem w tle Radne m.st. Warszawy.
Autor: Rafał Motyl

Specjalne przywileje i uprawnienia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 to główne założenia projektu ustawy, który dzisiaj przedstawili prezydent stolicy, stołeczne posłanki i radne. Już od przyszłego roku 4 kwietnia Warszawa będzie obchodziła Dzień Opiekuna Małego Dziecka.

Program żłobkowy warszawskim priorytetem

Od samego początku mojej kadencji mieliśmy pomysł, jak stawić czoła jednemu z największych wyzwań, z jakim mierzy się Polska, czyli kryzysowi demograficznemu. Jasno chcę powiedzieć, że w Warszawie wiemy, co z tym zrobić. Współczynnik dzietności w naszym mieście jest jednym z najwyższych w całej Polsce, trzeci spośród dużych i średnich miast, także dzięki polityce, którą prowadzimy. Wspieramy in vitro i cieszymy się, że urodziło się już 1700 dzieci. Prowadzimy też program żłobkowy i jesteśmy jedynym miastem w Polsce, gdzie rodzice mogą korzystać z darmowej opieki żłobkowej. Obecnie dysponujemy prawie 16 tysiącami miejsc dla najmłodszych warszawiaków i tym samym udało nam się osiągnąć cel europejski, który zakłada, że 1/3 wszystkich dzieci w wieku dwóch i trzech lat może chodzić do żłobków. Bardzo trudno go osiągnąć, ale nam się udało – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Miasto gwarantuje warszawskim rodzinom bezpłatne miejsca w 72 żłobkach i 12 mini-żłobkach (9 028 miejsc), dodatkowo 135 miejsc w 27 punktach dziennego opiekuna i zapewnia 6478 miejsc w 162 placówkach dofinansowanych w drodze otwartych konkursów.

W połowie grudnia dzieci przyjmą dwa nowe żłobki, do których rozpoczęła się już rekrutacja (żłobek nr 73 w dzielnicy Ursus i nr 74 w dzielnicy Bielany).

 Jestem dumna, że opieka żłobkowa znajduje się tak wysoko, jeśli chodzi o warszawskie priorytety – mówiła posłanka na Sejm RP Aleksandra Gajewska. - Dzień Opiekuna Małego Dziecka to symbol zwrócenia się w kierunku ludzi, bo to ludzie tworzą system żłobkowy, przede wszystkim opiekunki, które codziennie towarzyszą naszym dzieciom w ich rozwoju, zajmują się ich edukacją i pielęgnacją. Dzisiaj opiekunki żłobkowe znajdują się całkowicie poza systemem, ta praca nie jest wpisana nawet na listę zawodów, opiekunowie nie mają żadnej ochrony prawnej, jak np. nauczyciele i nauczycielki i naszym zdaniem trzeba to zmienić! Mamy nadzieję, że decydenci na szczeblu krajowym zmienią optykę i zauważą tę kadrę i jej potrzeby – dodała posłanka.

Stolica docenia pracę opiekunów

To jest wspaniała praca. Codziennie jesteśmy świadkami spektakularnych osiągnieć naszych dzieci, ich pierwszych kroków, pierwszych przyjaźni, ale przede wszystkim procesu, w którym są od początku pobytu w żłobku. W tym czasie nabierają gotowości do rozstania z rodzicem. Dzisiaj mówiąc o ustawie, myślę, że nie tylko podniesie prestiż naszego zawodu w oczach społeczeństwa, ale też wskaże należne miejsce w procesie edukacji – mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej Aleksandra Acalska-Majewska, kierowniczka żłobka nr 66 w Warszawie.

Warszawa stara się swoim budżet wspierać opiekunów małych dzieci. Dlatego we wrześniu br. została podjęta i zaakceptowana przez Radę Miasta decyzja o zwiększeniu budżetu Zespołu Żłobków o 10 mln zł. Kwota ta zabezpieczyła regulacje wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla wszystkich pracowników Zespołu Żłobków, szczególnie dla osób zatrudnionych na stanowiskach opiekuńczych. Średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego kadry opiekuńczej wyniósł 25%.

Opiekunowie z ustawowym wsparciem

Przy wsparciu władz stolicy Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej złoży w sejmie projekt ustawy, której celem jest ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka oraz przyznanie osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 szczególnych przywilejów oraz uprawnień w tym: uprawnienia do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych czy dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych przysługującego raz na 2 lata.

 Mam nadzieję, że ta ustawa będzie wysłuchana, przeczytana i że nie trafi do lodówki sejmowej. Chciałam w imieniu radnych bardzo podziękować wszystkim paniom opiekunkom za ogrom pracy, jaką na co dzień wykonują. Zależy nam również na wzmocnieniu pozycji społecznej opiekunów oraz zachęcaniu do podejmowania tego wymagającego i niezwykle potrzebnego zawodu – powiedziała radna m.st. Warszawy Aleksandra Śniegocka-Goździk.

Niezależnie od decyzji Parlamentu – Warszawa już od przyszłego roku będzie obchodziła Dzień Opiekuna Małego Dziecka 4 kwietnia.