null

Dobrze Cię widzieć w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działa już nowy ośrodek kompleksowego wsparcia cudzoziemców i cudzoziemek. Punkt prowadzony jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Targowej 81. Placówka współpracuje z organizacjami humanitarnymi funkcjonującymi w mieście.

Pomoc w nowym punkcie mogą otrzymać wszyscy obcokrajowcy – mieszkańcy Warszawy, w szczególności:

  • obywatelki i obywatele Ukrainy ze statusem ochrony tymczasowej,
  • cudzoziemki i cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • cudzoziemki i cudzoziemcy potrzebujący informacji i wsparcia.

Napływ cudzoziemców z różnych zakątków świata do Warszawy i sytuacja za naszą wschodnią granicą spowodował, że także sposób świadczenia miejskich usług musimy dostosować do tej nowej sytuacji, dlatego zdecydowaliśmy o powstaniu nowego punktu wsparcia. Po roku pomocy humanitarnej skupiamy się teraz na wsparciu integracji i usamodzielnieniu uchodźców i cudzoziemców. Dzięki współpracy z organizacjami pomocowymi wsparcie przy ul. Targowej 81 będzie kompleksowe, tu pomoc znajdą zarówno dorośli, jak i dzieci – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Ośrodek Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie to miejsce wsparcia oparte na wiedzy i doświadczeniu specjalistów, będzie tam realizowana szeroka oferta m.in:

  • realizacja indywidualnych programów integracyjnych (IPI),
  • pomoc psychologiczna i pedagogiczna,
  • asystentura w załatwianiu spraw urzędowych,
  • poradnictwo prawne,
  • kursy języka polskiego,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia i warsztaty, w tym dla kadry urzędów i instytucji w zakresie współpracy z cudzoziemcami i ich obsługi.

Wszyscy potrzebujący będą mogli korzystać z punktu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Siedziba zlokalizowana jest na parterze budynku w pełni dostosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, to blisko 700 m2  powierzchni lokalu (około 600 m2  powierzchni użytkowej). Znajdują się tam: 3 sale konferencyjne, 5 gabinetów do konsultacji indywidualnych, miejsce do pracy z komputerem dla klientów, sala zabaw dla dzieci.

Nowy ośrodek będzie funkcjonował dzięki współpracy m.st. Warszawy z organizacjami humanitarnymi. UNICEF zadbał o wyposażenie sali zabaw i gabinetów konsultacyjnych i częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia, UNHCR wyposażył sale konferencyjne w sprzęt multimedialny i  zapewnił usługi części specjalistów, a Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zajmie się szkoleniami dla pracowników.

Nowy punkt WCPR znajduje w dzielnicy Praga-Północ, przy ul. Targowej 81. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: wcpr.pl.

Zobacz galerię (3 zdjęć)