null

Dobry pracownik nie ma wieku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Seminarium podsumowujące projekt pilotażowy „Dobry pracownik nie ma wieku” odbędzie się 8 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim. To wydarzenie dotyczące zatrudniania seniorów, projektu realizowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Celem pilotażu było zwiększenie szans emerytów na rynku pracy poprzez udostępnienie nowych instrumentów finansowych wspierających zatrudnienie tej grupy oraz zmiana stereotypowego postrzegania „pracujących seniorów” jako pracowników mało wartościowych. 

Polskie społeczeństwo starzeje się

Blisko 27% populacji mieszkańców Warszawy to osoby powyżej 60 r.ż., jest to około 500 tys. osób - z czego blisko 150 tys. - 170 tys. to osoby potencjalnie aktywne zawodowo. Prognozy GUS wskazują, że osób w wieku emerytalnym będzie przybywać. W 2030 r. osoby w wieku 60+ będą stanowić prawie jedną trzecią polskiego społeczeństwa,
a w 2050 roku ponad 40%.

Trendy demograficznie przekładają się na szereg problemów społeczno-gospodarczych m.in. na brak wykwalifikowanych pracowników, który jest odczuwalny dla wielu pracodawców, którzy chcę zatrudniać. Na dłuższą metę być może jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z potencjału, jaki drzemie w osobach obecnie przebywających na emeryturze, a chcących jeszcze być aktywnymi zawodowo.

Program seminarium

W części pierwszej seminarium zostaną przedstawione ponad roczne działania promujące zatrudnianie osób starszych, a także najświeższe wyniki i wnioski, jakie płyną z realizacji projektu pilotażowego. Seminarium będzie również okazją do zapoznania się z doświadczeniami przedsiębiorców i emerytów, którzy postanowili wziąć udział w projekcie i wspólnie udowodnić, że dobry pracownik nie ma wieku.

Głównym punktem seminarium będzie panel ekspertów „Przyszłość seniorów na rynku pracy w Polsce”. Panel poprowadzi Pani Monika Fedorczuk - Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Wezmą w nim udział eksperci z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele środowiska emerytów i pracodawców. Chodzi o poznanie opinii na temat perspektyw, jakie ma rynek pracy dla seniorów, w kontekście wyników zrealizowanego pilotażu.  

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Seminarium odbędzie 8.12 o godz. 9.30-14.00, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala im. S. Czarnowskiego.

Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: dobrypracownik@up.warszawa.pl

Dołączamy program wydarzenia.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap