null

Dobry pracownik nie ma wieku! – program warszawskiego Urzędu Pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
blondwłosa urzędniczka i siwowłosa emerytka w maseczkach siedzą przy biurku, obok leżą papiery, w tle stoi rollup i kwiaty doniczkowe
Ruszył pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” | Autor: UP Warszawa

Od stycznia warszawski Urząd Pracy rozpoczął projekt pilotażowy „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla warszawskich emerytów na szkolenia, dodatkową pracę i zarobki oraz ponowne wejście na rynek pracy.

Firmy zatrudniające seniorów mogą liczyć na wiele korzyści, zyskując dobrego pracownika wraz z dofinansowaniem. a seniorzy, to coraz częściej dostrzegana grupa potencjalnych kandydatów do pracy.

Emeryt w pracy – to dobry pomysł

Adresatami projektu są, więc dwie grupy - osoby w wieku emerytalnym, chcące być nadal aktywne zawodowo, a także pracodawcy gotowi je zatrudniać. Pilotaż „Dobry pracownik nie ma wieku” ma sprawdzić, na ile możliwy jest powrót tej grupy kandydatów na rynek pracy oraz jakie warunki i rozwiązania mogą temu sprzyjać. Jest realną szansą na znalezienie pracy przez osoby starsze, zaangażowane i odpowiedzialne, które mogą wiele zaoferować pracodawcom.

Praca na emeryturze się opłaca – są to dodatkowe zarobki, możliwość podzielenia się doświadczeniem, rozwój osobisty i aktywne wypełnienie dnia. Projekt łączy seniorów z pracodawcami, którzy będą mogli liczyć na wiele rozwiązań obniżających koszty pracy, a także wzajemnie udowodnić, że tak naprawdę „Dobry pracownik nie ma wieku” – bo liczą się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i życiowe.

Rozwój i dofinansowanie

Osoba w wieku emerytalnym przystępując do projektu będzie mogła skorzystać ze wsparcia przygotowującego ją do pracy. Nacisk położony jest na aktywne uczenie się poprzez staże i szkolenia zawodowe. Seniorzy, który trafią do projektu, odbędą nie tylko szkolenia  włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy, ale też indywidualne szkolenia zawodowe, pod kątem wymagań przyszłej pracy. Przedsiębiorcy, którzy otworzą się na nową grupę pracowników uzyskają korzystne dofinansowanie do wynagrodzenia przez pół roku w kwocie 1500 zł miesięcznie, a organizując krótkie, dwumiesięczne staże będą mieć możliwość poznania kandydata i przekonania się o tym, że to bardzo dobry wybór. Pracodawca nie ponosi kosztów stażu, ponieważ stypendium stażowe wypłaca Urząd Pracy, a kandydat pozna nowe miejsce pracy, konieczne wymagania na danym stanowisku i sprawdzi, czy może oraz czy chce kontynuować współpracę.

Projekt realizuje Urząd Pracy m.st. Warszawy, a oferowane wsparcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wykluczeni z powodu wieku

Przez najbliższe 12 miesięcy projekt pilotażowy przetestuje różne formy wsparcia dla seniorów i pracodawców. Rekrutacja już ruszyła! Przez pierwsze dwa dni biuro projektu odwiedziło 20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn, zdecydowanych na podnoszenie swych kwalifikacji i chętnych do pracy. Były to osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, reprezentanci różnych zawodów, szukający pracy w biurze, ochronie, obsłudze klienta, w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1⁄2 etatu, ale też i w pełnym wymiarze, w zależności od potrzeb oraz możliwości zdrowotnych i rodzinnych. Wiele z tych osób doświadczyło wykluczenia z rynku pracy, właśnie ze względu na wiek.

Coraz starsze społeczeństwo

Prognoza ludności Polski do 2050 r. wskazuje, że procentowy udział osób w wieku 60 lat i więcej w całej populacji będzie się zwiększać odpowiednio w 2030 r. – do 29,0 %, w 2040 r. – 34,4% a w 2050 r. osoby te będą reprezentować aż 40,4% całej ludności Polski. Tendencja starzenia się społeczeństwa jest przy tym wyższa w miastach. W Warszawie w 2050 r.na milion osób w wieku produkcyjnym przypadało będzie 500 tys. emerytów.

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i dla gospodarki. Już blisko co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli ok. 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Na każdą z nich przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli ten trend nie zmieni się, obciążenie systemu zabezpieczeń społecznych może być wyższe niż możliwości rynku pracy i populacji osób w wieku produkcyjnym.

Jednocześnie warto pamiętać że dziś w Europie pracuje średnio ok 40-50 % emerytów, podczas gdy w Polsce aktywnych zawodowo jest jedynie ok 16-17 %. Połowa emerytów w Warszawie to osoby, które stosunkowo niedawno opuściły rynek pracy – liczą 60-70 lat - jest ich około 250 tysięcy, a część z nich chciałaby nadal pracować.

Więcej szczegółów na stronie warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia można również napisać do realizatorów projektu na adres: dobrypracownik@up.warszawa.pl lub zadzwonić pod specjalną infolinię: 22 391 13 00 (centrala) i wybrać nr 3. Informacje o projekcie są również publikowane na FB warszawskiego Urzędu Pracy.