null

Dobroho dnia, witajcie w szkole!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na drewnianej framudze dzielącej dwa pomieszczenia znajduje się zielona kartka z czarnym napisem stołówka a pod spodem ta sama nazwa napisana w języku ukraińskim
Szacujemy, że ponad 5 proc. wszystkich uczniów w Warszawie, to dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną w Ukrainie.

W warszawskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 17 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Warszawa zapewnia im kompleksowe wsparcie, w tym programy integracyjne.

Szacujemy, że ponad 5 proc. wszystkich uczniów w Warszawie, to dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Zapewniamy im miejsca w przedszkolach i szkołach, ale również punkty nauki zdalnej, pomoc psychologiczną, dożywianie i programy integracyjne – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje: Bardzo ważne jest dla nas wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy od wielu podmiotów, w tym przede wszystkim od Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, czyli UNICEF. Wojna w Ukrainie wciąż trwa, dlatego pomoc jest nadal potrzebna.

Uczniowie z Ukrainy w warszawskich szkołach

W związku z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą do przedszkoli i szkół na terenie Warszawy dołączyło ponad 17 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponad 14 tys. z nich uczęszcza do miejskich placówek oświatowych, z czego ponad 3 tys. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, blisko 10 tys. do szkół podstawowych, a nieco ponad 1 tys. do szkół ponadpodstawowych.

Dzieci i młodzież z Ukrainy dołączają do istniejących klas oraz oddziałów przygotowawczych, których aktualnie utworzono 124 i działają one w 72 szkołach (60 szkołach podstawowych i 12 liceach).

Od wybuchu wojny zapewniamy ukraińskim uczniom dostęp do edukacji na dwa sposoby. Pierwszy z nich to dostęp do nauki stacjonarnej w warszawskich szkołach. Dzięki współpracy z UNICEF i partnerami prywatnymi zorganizowaliśmy również miejsca nauki zdalnej, dzięki czemu dzieci i młodzież kontynuują edukację w systemie ukraińskim – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydent m.st. Warszawy.

Punkty nauki zdalnej

Warszawa zorganizowała 48 punktów do nauki online dla młodzieży uczącej się online w systemie ukraińskim. Miejsca są wyposażone w stanowiska komputerowe podłączone do sieci, a uczniowie znajdują się pod opieką ukraińskich nauczycieli. Punkty nauki zdalnej znajdują się m.in. w Pałacu Młodzieży, Centrum Edukacji i Rozwoju na Woli oraz w dzielnicowych placówkach pozaszkolnych. Miejsca kształcenia na odległość dla uczniów ukraińskich finansuje UNICEF.

We współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 300 ukraińskich nauczycieli zostało zatrudnionych w szkołach jako pomoc polskich nauczycieli – projekt jest finansowany przez PCPM.

Wspólne ferie i wakacje w Warszawie

Dzięki porozumieniu z UNICEF, organizacja sfinansowała m.in. akcję „Wspólne lato w Warszawie”, gdzie polscy i ukraińscy uczniowie mogli w wakacje ubiegłego roku korzystać z opieki w szkołach i bogatej oferty zajęć.

Obecnie trwa zimowa edycję akcji pn. „Wspólna Warszawska Zima”. To propozycja spędzenia ferii zimowych w Warszawie przygotowana z myślą o dzieciach ukraińskich, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Taką ofertę od lat przygotowujemy dla warszawskich uczniów i uczennic i cieszy się ona ogromną popularnością. Obecnie w ramach projektu „Wspólna Warszawska Zima” mamy zapisanych blisko 1 tys. dzieci ukraińskich – każdego dnia ok. 600 z nich uczestniczy w zajęciach. W ramach akcji zapewniamy również opiekę i wyżywienie. Wolne miejsca są na bieżąco aktualizowane – informuje wiceprezydent Kaznowska.

Udział w akcji jest bezpłatny dla dzieci uchodźczych - projekt finansuje UNICEF, który przeznaczył na to ok. 1,6 mln zł - oczywiście wydatkowanie uzależnione jest od liczby zapisanych dzieci z Ukrainy.

Szczegóły akcji: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Pomoc psychologiczna dla uczniów i rodziców z Ukrainy

Niemal od pierwszych dni wojny w Ukrainie, Warszawa uruchomiła wsparcie psychologiczne dla młodych uchodźców z Ukrainy i ich rodzin. Obecnie w 26 miejskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie całego miasta można skorzystać z pomocy specjalistów – w niemal połowie z nich konsultacje prowadzone są w języku ukraińskim, w pozostałych wizyty odbywają się m.in. w języku angielskim. Poradnie otrzymały dodatkowe środki na wyposażenie w materiały i pomoce do pracy z dziećmi i młodzieżą uchodźczą.

Obecnie realizowany jest również projekt „Mobilny psycholog z językiem ukraińskim”, który obejmuje wsparcie psychologiczne dla ukraińskich uczniów w warszawskich przedszkolach i szkołach. Zespół psychologów dojeżdża do placówek i udziela niezbędnego wsparcia, jednocześnie włączając w procesy pomocowe specjalistów, którzy pracują na miejscu (pedagogów szkolnych, psychologów). Działania prowadzone w 2022 roku finansowano ze środków Fundacji Bloomberga. W okresie styczeń – marzec 2023 r. realizacja programu jest możliwa dzięki Funduszowi UNICEF.

Adresy poradni świadczących pomoc dla uchodźców znajdują się na stronie: wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej.

Centrum Edukacji i Rozwoju

Centrum działa od połowy czerwca 2022 r. i korzysta z przestrzeni (ok. 1.5 tys. m2) użyczonej przez Alior Bank w biurowcu, który znajduje się przy ul. Towarowej na Woli. Dzięki środkom z UNICEF, placówka została wyposażona w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i zabawki. Za funkcjonowanie ośrodka odpowiada m.st. Warszawa.

Centrum jest placówką przeznaczoną specjalnie dla uchodźczych dzieci i ich rodzin. W placówce znajdują się miejsca nauki zdalnej dla młodzieży uczącej się online w systemie ukraińskim i klubiki dla młodszych dzieci. W ośrodku prowadzony jest też punkt informacyjny, w którym uczniowie i rodzice mogą poznać ofertę edukacyjną Warszawy oraz zapisać się na prowadzone zajęcia. W centrum na dużą skalę działa również punkt wsparcia psychologicznego – dotychczas z tej formy pomocy skorzystało tu ponad 10 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży. Wsparcia którego udzielają psycholożki ukraińskie, nad ich pracą pieczę sprawuje miejska Poradnia TOP. W placówce odbywają się kursy języka polskiego oraz szereg innych zajęć np. z ekonomii, programowania, warsztaty artystyczne.

Dotychczas z całej oferty Centrum Edukacji i Rozwoju skorzystało 27 tys. dzieci i ich rodziców. Więcej informacji o działalności placówki na stronie: edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju.

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów

W Warszawie działa również Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom oraz dyrektorom dyrektorkom szkół, gdzie uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.  

Dodatkowo miejska placówka doskonalenia nauczycieli tj. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli polskich i ukraińskich. Oferta została przygotowana z myślą o wszystkich etapach edukacyjnych i wiąże się m.in. z: adaptacją w polskiej szkole, nauką języka polskiego jako obcego, metodami pracy z uczniem cudzoziemskim, modelami systemu wsparcia obcokrajowców. Aktualne szkolenia i zapisy: kursy.wcies.edu.pl.

W dużej szarej sali znajdują się biurka z krzesłami, gdzie przy jednym z nich siedzą dwie kobiety. Jedna z nich siedzi tyłem i pracuje przy komputerze, druga siedzi obok na krześle.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Duże pomieszczenie biurowe z szarą wykładziną i białymi żaluzjami w oknach gdzie stoją jasne biurka z czarnymi krzesłami - na biurkach znajdują się laptopy z podłączonymi myszkami komputerowymi.
Na tle kolorowej ściany korytarza szkolnego mężczyzna w garniturze pochyla się nad niskim stolikiem i podpisuje dokumenty. W tle stoją uczniowie i pozostali uczestnicy spotkania
Sala pełna dzieci w wieku szkolnym które odwiedza prezydent Warszawy oraz przedstawiciele UNICEF
Chłopiec i dziewczynka siedzą przed komputerami ustawionymi na biurkach w sali z dużymi oknami