null

Do szkoły – gotowi, start!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ewelina Lach

Ponad 280 tys. dzieci i młodzieży rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w Warszawie. Część z nich wróci po wakacjach lub rozpocznie edukację w wyremontowanych lub z zupełnie nowych miejskich szkołach i przedszkolach.

Po dwóch miesiącach wakacji zaczynamy nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom życzę dobrych wyników w nauce, rozwoju pasji i zainteresowań oraz nowych przyjaźni. Rodzicom życzę radości z sukcesów dzieci, a dyrekcji i nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację. – Mimo wielu szkodliwych zmian wprowadzanych przez rządzących do polskiego systemu oświaty, w naszych placówkach będą królowały otwartość, wzajemny szacunek i życzliwość. Edukacja to fundament naszego społeczeństwa dlatego mam nadzieję, że warszawska oświata stawi czoła kolejnym przeciwnościom­ – dodaje.

Wielki powrót do nauki

1 września do 810 przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę wróci 282 tys. uczniów z czego:

  • 48 tys. do przedszkoli;
  • 139 tys. do szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych;
  • 95 tys. do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z szacunkami Biura Edukacji 6 proc. wszystkich uczniów (16,8 tys.), którzy rozpoczną w tym roku szkolnym naukę w miejskich przedszkolach oraz szkołach, to dzieci i młodzież z Ukrainy. Będą oni uczęszczali do istniejących klas oraz do oddziałów przygotowawczych ponownie tworzonych w szkołach od 1 września.

Liczba oddziałów przygotowawczych zostanie dostosowana do potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz możliwości organizacyjnych i kadrowych szkół. Obecnie w miejskich szkołach zostanie utworzonych 100 oddziałów, ale z pewnością ich liczba będzie się zwiększała. Od wybuchu wojny jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy i tworzymy również warunki do edukacji w systemie ukraińskim. Przy wsparciu UNICEF organizujemy w każdej dzielnicy Warszawy kolejne punkty dla uczniów ukraińskich do nauki zdalnej wyposażone w niezbędny sprzęt  – podkreśla Renata Kaznowska.

Kolejne „Lato w mieście” za nami 

Warszawscy uczniowie, którzy spędzali wakacje w stolicy, mieli możliwość udziału w miejskiej akcji „Lato w mieście”. Z opieki zorganizowanej w 169 miejskich szkołach oraz bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych, wycieczek i lekcji muzealnych skorzystało łącznie blisko 13 tys. dzieci i młodzieży. W akcji wzięło również udział ponad 2 tys. uczniów z Ukrainy - co ważne te działania zostały sfinansowane przez UNICEF na mocy porozumienia z miastem.

Nowe szkoły i przedszkola już otwarte

Od 1 września część warszawskich uczniów zacznie naukę w nowych szkołach i przedszkolach.

Na Bemowie przy Oławskiej 3 w nowoczesnych i przestronnych przestrzeniach rozpoczyna działalność nowa szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. W budynku mieści 16 klas lekcyjnych, aż 8 świetlic i 4 sale dla dzieci przedszkolnych. Ponadto w placówce znajdują się gabinety dla specjalistów oraz gabinety do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, sala do zajęć SI (Integracji Sensorycznej) i do zajęć TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Na terenie szkoły znajduje się również plac zabaw. Koszt inwestycji to ponad 33 mln zł.

Z kolei w nowej szkole na Woli przy ul. Karlińskiego 6 rok szkolny rozpocznie 500 uczniów (razem z wychowankami oddziałów przedszkolnych). W dwóch oddzielnych częściach budynku znajdują się pomieszczenia dla uczniów szkoły podstawowej i młodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych. W budynku znajduje się 28 sal dydaktycznych, pracownie językowe oraz przedmiotowe. Szkoła ma również salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, salę fitness oraz aulę. Uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki, biblioteki z czytelnią oraz trzech świetlic. Na terenie placówki znajdują się również dwa boiska wielofunkcyjne. Najmłodsi będą mogli korzystać ze szkolnego placu zabaw. Koszt inwestycji to 49 mln zł.

Część z placówek jest również rozbudowywana np. dzięki dobudowaniu nowej części budynki przedszkole przy ul. Wolskiej 79 już od września przyjmie łącznie 150 dzieci. W ramach rozbudowy powstały nowe sale oddziałowe, sala do rytmiki, gabinety dla specjalistów, nowe szatnie dla dzieci i pracowników placówki.

W nowym budynku rozpoczyna działalność przedszkole integracyjne dla 75 dzieci na Targówku przy ul. św. Hieronima – pod koniec 2018 r. placówka została rozebrana na czas budowy stacji metra Bródno. Wówczas dzieci zostały przeniesione do wydzielonej przestrzeni w budynku sąsiadującej szkoły. Nowa placówka to komfortowy, parterowy budynek z nowoczesnymi salami dydaktycznymi i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, pokojem dla pedagoga specjalnego i psychologa, a także z placem zabaw. Przedszkole zostało wybudowane przez budowniczych warszawskiego metra, firmę Gulermak i Merto Warszawskie.

Co ważne, w tym roku Warszawa przeznaczyła również 86 mln zł na remonty istniejących szkół i przedszkoli.

Szkoła dobrostanu psychicznego

W nowym roku szkolnym Warszawa kontynuuje program „Szkoła dobrostanu psychicznego”:

Stworzenie uczniom bezpiecznego i komfortowego miejsca do nauki to priorytet, ale wiemy, jak ważne jest również wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, w tym uchodźców z Ukrainy, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Dlatego dalej będziemy zapewniali nie tylko pomoc specjalistów z miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale również konsultacje, webinaria, kursy i szkolenia – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich

Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego, przy ratuszu zostanie powołany Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. Do jego zadań będzie należeć między innymi rekomendacja, w jaki sposób postąpić w przypadku naruszania praw uczniów, a także w sytuacji przejawów dyskryminacji. Rzecznik będzie również współpracował z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych oraz samorządami uczniowskimi i radami rodziców pomagając rozwiązywać konflikty.

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstanie zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.

Rzecznik zostanie wyłoniony w drodze naboru, który został już ogłoszony na stronie miasta: Szczegółowe kryteria oraz informacje dotyczące konkursu na warszawskim portalu e-Rekrutacje - Inspektor ds. edukacji, oświaty i wychowania (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do praw uczniowskich).

Kobieta z ciemnymi długimi włosami w okularach ubrana w błękitną marynarkę stoi przed mikrofonem na szkolnym korytarzu w tle widać mężczyznę i kobietę w ciemnych garniturach oraz flagę Polski
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Na tle jasnej ściany szkolnego budynku z czerwoną tabliczką z numerem i adresem placówki pozują od lewej mężczyzna z ciemnym garniturze, kobieta w żółto-brązowej sukience w kwiatowy wzór, kobieta w okularach ubrana w błękitną marynarkę i kobieta w czarnym garniturze
Boisko szkolne z niebieską nawierzchnią w słoneczny dzień ogrodzone wysokim płotem w tle widoczne białe bloki
Budynek szkoły w białej okładzinie do którego prowadzą schody z tarasami i drewnianymi siedziskami a w tle budynki mieszkalne
Sala lekcyjna z białymi ścianami i biurkiem nauczyciela oraz kolorowe worki siedziska dla uczniów