null

Do 13 sierpnia potrwa nabór na rachmistrzów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na niebieskim tle napis białą czcionką Liczymy się na Polski

Trwa uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych. Osoby, które chciałyby pełnić tę funkcję, w dniach od 6 do 13 sierpnia mogą złożyć ofertę w Urzędzie m.st. Warszawy osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zakwalifikowani kandydaci będą uczestniczyć w przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 (NSP) jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. Służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Do przeprowadzenia badania niezbędni są rachmistrzowie spisowi, którzy będą pozyskiwać dane bezpośrednio od mieszkańców lub telefonicznie.

Jak zostać rachmistrzem?

Kandydatem na rachmistrza spisowego może zostać osoba pełnoletnia. Musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Każdy kandydat musi też przejść szkolenie (w trybie online), zakończone zdanym egzaminem (minimum 60 proc. poprawnych odpowiedzi). Za swoją pracę rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie określone w ustawie.

Jak się zgłosić?

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty:

  • osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stanowiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01),
  • poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu spisrekrutacja@um.warszawa.pl,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów: 22 443 29 00, 22 443 29 01, e-mail: spisrekrutacja@um.warszawa.pl.

Zobacz ogłoszenie: bip.warszawa.pl

Na niebieskim tle napis białą czcionką: Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego. Na dole podpis: Liczymy się dla Polski