null

Dłuższy czas dotacji na wymianę kopciucha?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z umieszczonego na szczycie dachu komina wydobywają się kłęby dymu

Tylko do końca tego roku mieszkańcy mogą ubiegać się o miejską dotację na wymianę kopciucha. Stolica chce jednak wydłużyć ten okres dla warszawiaków, którzy z przyczyn formalnych lub technicznych nie mogli tego zrobić.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady m.st. Warszawy, mieszkańcy mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na wymianę kopciucha do końca grudnia. W tym roku wynosi ona do 70 proc. dofinansowania. Miasto chce jednak wesprzeć mieszkańców, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z miejskiej dotacji na ten cel ze względów formalnych (z uwagi na brak tytułu do dysponowania nieruchomością) lub z przyczyn technicznych (w sytuacji, gdy sieć gazowa nie została lub nie zostanie doprowadzona do nieruchomości w planowanym terminie). W takich przypadkach stolica zamierza udzielać warszawiakom dotacji również po 1 stycznia 2023 r. na podstawie znowelizowanej uchwały Rady m.st. Warszawy, umożliwiającej przyznawanie warszawskich dotacji.

Poprzednią propozycję modyfikacji w uchwale, uwzględniającą wydłużenie terminu przyznawania dotacji, zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Mimo to, nadal działamy, aby umożliwić wymianę kopciucha także po 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie treść nowej uchwały jest konsultowana przez organizacje pozarządowe. Chcemy, żeby finalnie trafiła ona pod obrady Rady Miasta jeszcze w tym roku – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Jednocześnie stolica w pełni popiera tzw. mazowiecką uchwałę antysmogową, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. zakazane będzie używanie tzw. kopciuchów, czyli kotłów na węgiel lub drewno, niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Nieprzestrzeganie tego przepisu będzie karane.