null

Darmowe szczepienia dla warszawskich nastolatków przeciw HPV

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do szarego budynku szkoły, do której zmierzają chłopcy i dziewczynki uczniowie placówki
Warszawa finansuje bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla młodzieży od 12. do 13 r. życia

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Świadomości HPV, rozpoczęła się miejska kampania informująca o bezpłatnych szczepieniach przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dwunastolatków z Warszawy.

Po raz kolejny Warszawa oferuje bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV. To jeden z najważniejszych programów zdrowotnych dla warszawskich nastolatków. Zaszczep swoje dziecko i uchroń je przed zachorowaniem na niektóre choroby nowotworowe. Program darmowych szczepień przeciw HPV dla dwunastolatków działa w Warszawie od 2019 roku i jest w całości finansowany z budżetu miasta. W tym roku przeznaczymy 4,4 mln zł na jego realizację – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W związku z obchodzonym 4 marca Międzynarodowym Dniem Świadomości HPV, od początku miesiąca trwa również miejska kampania informująca o bezpłatnych szczepieniach dla dwunastolatków przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus – HPV). Przez najbliższe dwa tygodnie na stołecznych ulicach, przystankach będą widoczne plakaty informacyjne. Dodatkowo, do 12 marca na ekranach w środkach transportu publicznego i Galerii Świętokrzyskiej, będą prezentowane spoty o programie szczepień przeciw HPV.

Warszawski program HPV12

Warszawski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12” jest w całości finansowany z budżetu miasta.

Pierwsza edycja programu była realizowana w latach 2019-2021. Obecnie trwa już 2. edycja programu, która rozpoczęła się w styczniu 2022 r. i potrwa do grudnia 2024 r. Warszawa przeznaczyła na ten cel ponad 13 mln zł (na każdy rok obecnej edycji programu ponad 4.4 mln zł).

Program jest adresowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia – jeden rocznik). Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana po ukończeniu 13 roku życia.

Od początku pierwszej edycji miejskiego programu, czyli do 2019 r. do końca 2022 r. podano łącznie ponad 20.6 tys. szczepionek przeciw HPV dla młodzieży powyżej 12 r.ż., z czego ponad 7.4 tys. szczepień zostało wykonanych w ubiegłym roku.

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy celem programu jest zwiększenie odporności na zakażenia wirusem HPV w populacji docelowej co najmniej 40 proc. dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat (6000 z 15200 osób rocznie).

Dlaczego warto zaszczepić dziecko przeciw HPV?

Warto pamiętać, że szczepionki są zalecane dziewczętom i chłopcom ponieważ zapobiegają zakażeniom wirusem HPV i chronią przez przed niektórymi chorobami nowotworowymi.

W świadomości społecznej zakażenie HPV kojarzy się przede wszystkim z ryzkiem wystąpienia raka szyjki macicy - faktycznie ten wirus jest w niemal 100 proc. odpowiedzialny za ten nowotwór, a w 70 proc. za raka pochwy. Wirus brodawczaka ludzkiego jest groźny również dla zdrowia mężczyzn, u których może być przyczyną nowotworu prącia. Zakażenie wirusem HPV u kobiet i mężczyzn jest także w 90 proc. przyczyną brodawek narządów płciowych (kłykciny kończyste) oraz w 87 proc. raka odbytu.

Szczepionka przeciw wirusowi HPV zalecana jest przez polskie towarzystwa medyczne (m.in. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne).

Jak skorzystać z bezpłatnych szczepień HPV dla nastolatków?

Z programu szczepień przeciw HPV mogą skorzystać dziewczynki i chłopcy w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 r. ż., a przed ukończeniem 13 r. ż.), którzy mieszkają na terenie Warszawy. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki podawanych w odstępie 6 miesięcy – w ramach programu finansowane są obie. Wiek nastolatka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana po ukończeniu 13 lat. W ramach programu profilaktyki HPV koszty szczepienia obydwiema dawkami ponosi miasto – cena rynkowa jednej dawki waha się pomiędzy 450 zł a 750 zł.

Przed wykonaniem szczepienia niezbędna jest konsultacja lekarska (wywiad i badanie lekarskie) w celu wykluczenia przeciwwskazań. Badanie lekarskie nie jest wykonywane w ramach programu oraz nie jest finansowane z budżetu m.st Warszawy, ale wykonuje je np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).

Obecnie w ramach programu szczepienia przeciw HPV wykonywane są w 50 podmiotach leczniczych – lista placówek dostępna jest pod adresem: zdrowie.um.warszawa.pl/hpv-12.