null

Dane po warszawsku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok skrzyżowania z góry, na zdjęcie nałożone cyfrowe grafiki
Cyfrowa Warszawa

Warszawa jest coraz bardziej otwarta. Ratusz udostępnił właśnie informacje o organizowanych w mieście wydarzeniach w sposób, który ułatwi ich wykorzystanie przez twórców aplikacji. Można je znaleźć na przeznaczonej dla programistów i analityków platformie otwartych danych pod adresem api.um.warszawa.pl.

Fundamentem koncepcji smart city jest umiejętne wykorzystanie danych do lepszego zarządzania miastem. Stąd jednym z kluczowych działań miasta jest udostępnianie danych w sposób otwarty (tzw. open data). W 2015 r. Ratusz utworzył w tym celu platformę api.

Od tamtej pory odbyło się już kilka hackathonów czyli konkursów dla programistów. Ich uczestnicy pokazali, jak można kreatywnie wykorzystywać te informacje. Tworzyli aplikacje w oparciu o udostępnione przez miasto dane, starając się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla postawionych przed nimi wyzwań związanych z codziennym życiem w Warszawie.

Miasto rozwija ten serwis, zasila go nowymi zbiorami danych, a w najbliższym czasie planuje jego przebudowę. Udostępniane są też informacje z czujników zainstalowanych w mieście, aktualizujące się w sposób zautomatyzowany w niewielkich odstępach czasu – w zależności od typu ich źródła - co kilka sekund czy minut. Do tej grupy należą dane z systemów kolejkowych w poszczególnych urzędach, ze stacji meteorologicznych i punktów pomiaru jakości powietrza oraz dane transportowe on-line, obrazujące aktualne położenie autobusów i tramwajów uaktualniane co 10 sekund.

Dane  dotyczące lokalizacji pojazdów cieszą się największym zainteresowaniem właścicieli już istniejących aplikacji. Liczba automatycznych zapytań do tego zasobu wynosi kilka milionów tygodniowo. Korzystają z nich m.in. twórcy popularnych aplikacji Jak dojadę, Czy na czas, Gdzie ten tramwaj, Real bus, Automapa. Wszystkie zasoby dostępne są za pomocą przygotowanego przez Ratusz interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Zgodnie ze światowymi trendami udostępniamy dane w sposób otwarty, nie pobieramy za nie opłat i nie pytamy, kto je pobiera. Staramy się, żeby były możliwie pełne, aktualne i uporządkowane, aby korzystanie z nich było jak najwygodniejsze, ale przede wszystkim aby publikowane dane mogły być paliwem i inspiracją do tworzenia rzeczywistych i innowacyjnych rozwiązań i aplikacji ułatwiających życie  mieszkańców naszego miasta – wyjaśnia Tadeusz Osowski, dyr. Biura Cyfryzacji w stołecznym Ratuszu. – Miasto wkłada dużo wysiłku w to, żeby rozwijać usługi cyfrowe dla mieszkańców. Nie chcemy jednak dążyć do monopolu w tym zakresie – liczymy na kreatywność twórców aplikacji. Mamy nadzieję, że przełoży się to na powstawanie innowacyjnych działań i aplikacji cyfrowych.

Platforma api jest zasilana danymi pochodzącymi m.in. z czujników czy systemów on-line. Są one prezentowane na platformie IoT miasta dostępnej pod adresem iot.warszawa.pl. Do tej platformy można podłączać dowolne urządzenia IoT dokonujące pomiarów, zarządzać danymi, a także od razu pokazać je mieszkańcom na platformie i publikować wszystkie dane jako „otwarte”. Aktualnie trwa proces podłączania do platformy 160 czujników powietrza mierzących stan zanieczyszczenia powietrza w wielu ważnych punktach miasta.

Do szczególnie przydatnych zasobów prezentowanych na platformie należą dane o wolnych miejscach na warszawskich parkingach. Chodzi o parkingi miejskie – nie tylko P+R, ale także kilkanaście innych parkingów zarządzanych przez jednostki miejskie. Dostępne są też informacje o rowerach miejskich w poszczególnych stacjach. Dane te aktualizowane są niemal w czasie rzeczywistym.

Teraz dołączyliśmy do zbioru danych także miejskie wydarzenia kulturalne i ofertę sportową. Obydwa zbiory aktualizowane są na bieżąco, w sposób zautomatyzowany. Jesteśmy przekonani, że innowatorzy i twórcy aplikacji będą w stanie zagospodarować te informacje z korzyścią dla mieszkańców – mówi dyr. Osowski. - Mamy nadzieję, że dane te przyczynią się do budowy aplikacji czy rozwiązań promujących zdrowie i aktywności mieszkańców albo zwiększających dostępność wydarzeń kulturalnych naszego miasta.