null

Czystość pod kontrolą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sterta śmieci zostawiona na chodniku przy latarni
Porzucone śmieci

Stoją na straży porządku i bezpieczeństwa, a od początku roku odnotowali już ponad 4,6 tys. interwencji. Kontrolerzy z Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) codziennie sprawdzają, jak zarządcy wywiązują się z dbania o czystość.

Kontrolerzy z Zarządu Oczyszczania Miasta każdego dnia patrolują Warszawę. Sprawdzają, czy na innych terenach, niż te które podlegają ZOM, jest porządek. W razie nieprawidłowości patrol ZOM interweniuje i dyscyplinuje zarządcę, który nie wywiązuje się z obowiązku sprzątania, a po pewnym czasie sprawdza realizację zaleceń. Jeśli nadal pojawiają się uwagi do stanu czystości, Straż Miejska może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Ponad 500 km2 powierzchni, jaką zajmuje Warszawa, to różnorodne tereny mające wielu właścicieli i administratorów. Kontrole Zarządu Oczyszczania Miasta mają na celu zmobilizować ich do podnoszenia standardów utrzymania czystości w stolicy. Zdajemy sobie sprawę, że te stosowane na terenach, którymi opiekuje się ZOM są bardzo wysokie. Jednak porządek to nie tylko estetyka i wizerunek, ale także bezpieczeństwo oraz zdrowie i komfort życia mieszkańców. Ważne jest więc odpowiedzialne i kompleksowe podejście wszystkich zarządców do czystości miasta – mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Aby było czyściej

W tym roku patrole porządkowe ZOM wykryły już ponad 4,6 tys. nieprawidłowości. Najwięcej interwencji, bo ponad 1000, to zaniedbania w zakresie sprzątania chodników, wewnętrznych ulic czy parkingów. Drugi najliczniejszy rodzaj spraw, ponad 500, dotyczy podrzuconych śmieci, w tym mebli, opon, sprzętów AGD, worków z gruzem czy odpadów po remoncie.

Interwencje dla bezpieczeństwa

Uwagę patroli ZOM zwracają również te elementy w przestrzeni publicznej, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. Odnotowują przypadki uszkodzonych ławek i barierek, zapadniętych studzienek, zasłoniętych znaków drogowych czy popękanych szyb w wiatach na przystankach. Konieczność naprawy zgłaszają bezpośrednio do zarządców uszkodzonej infrastruktury.

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Mieszkańcy również mogą mieć swój udział w dbaniu o przestrzeń publiczną. Miejsca wymagające sprzątania, wadliwą infrastrukturę, ale także pseudograffiti na wiatach czy koszach na śmieci można zgłaszać całodobowo do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.