null

Czysto jak w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: ZOM

Warszawa wyróżnia się wysokim poziomem czystości na tle wielu miast w Polsce i na świecie. Dostrzegają to mieszkańcy i turyści odwiedzający stolicę. W ostatniej edycji Barometru Warszawskiego czystość i porządek w mieście dobrze ocenia 92% ankietowanych. To efekt codziennej pracy służb oczyszczania miasta.

– Stolica jest postrzegana jako czyste miasto dzięki regularnie i kompleksowo prowadzonym pracom porządkowym, wspomaganym systemem kontroli. To duża przyjemność słyszeć głosy zadowolonych mieszkańców i turystów, którzy ponownie coraz liczniej odwiedzają Warszawę. Słowa uznania należą się pracownikom służb oczyszczania miasta oraz wszystkim tym mieszkańcom, którzy swoją postawą wpisują się w hasło „Czysta Warszawa – wspólna sprawa – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.   

Ulice sprzątane na mokro

Warszawskie ulice, którymi zajmuje się Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), zostały w tym roku posprzątane już średnio 17 razy. Od wiosny do jesieni każda jest czyszczona na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Zamiatarki i polewaczki wyczyściły ponad 22 tysiące kilometrów jezdni. W wakacje – podobnie, jak w zeszłym roku – w ramach współpracy z miejskimi pływalniami, do prac porządkowych w mieście wykorzystywana jest woda z basenów, spuszczana podczas przerw technicznych. Regularne czyszczenie ulic na mokro pozytywnie wpływa nie tylko na estetykę, ale także na bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz jakość powietrza, więc również na zdrowie mieszkańców.

Czyste przystanki

Regularnemu zamiataniu podlega 3,4 mln m2 chodników i ok. 4 tysięcy przystanków komunikacji miejskiej. Ekipy porządkowe na przystankach pojawiają się codziennie, m.in. po to by usunąć śmieci z koszy. Wiaty przystankowe regularnie przechodzą kompleksowe czyszczenie wodą pod ciśnieniem. W pierwszej połowie roku każda z nich była myta już przynajmniej raz, a te na najbardziej uczęszczanych przystankach – nawet 3 razy. Łącznie daje to ponad 2000 umytych wiat.

Śmieci zawsze do kosza

W Warszawie jest ok. 27 tys. ulicznych koszy na śmieci, z których 12 tys. znajduje się pod opieką ZOM. To pojemniki, które stoją przy przejściach dla pieszych, wejściach do metra i na przystankach komunikacji miejskiej. Z każdego z nich śmieci są zabierane co najmniej raz dziennie, są miejsca, gdzie opróżnia się kosze nawet 5 razy w ciągu dnia. To w sumie daje liczbę 3,5 mln opróżnień od początku roku. Dodatkowo śmietniki są regularnie myte, a 170 pojemników zostało gruntownie wyczyszczonych z pseudograffiti. Przypadki pomazanych koszy mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

infografika ukazująca zestawienie liczbowe danych związanych z czystością w Warszawie

Zawsze w gotowości

Oprócz regularnych prac, sprzątanie odbywa się także interwencyjnie, czyli w sytuacji, kiedy dochodzi do nagłego zaśmiecenia. Chodnikami i przystankami opiekują się grupy interwencyjnego sprzątania ZOM, a przy zanieczyszczeniach na ulicach reaguje Pogotowie Porządkowe ZOM. W pierwszym półroczu interweniowało ono ponad 3000 razy. Ekipy Pogotowia działają przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Usuwają z jezdni pozostałości po wypadkach i ładunki, które spadły z samochodów, plamy z olejów i paliw oraz wszystko to, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu. Pod kątem porządku zabezpieczają też święta państwowe, imprezy sportowe czy manifestacje.

Kontrola czystości

Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta codziennie monitorują Warszawę pod kątem czystości i bezpieczeństwa. Sprawdzają, jak zarządcy terenów wywiązują się z obowiązków utrzymania porządku. Jeżeli zauważą nieprawidłowości – interweniują. Przez 6 miesięcy tego roku ZOM przeprowadził ponad 10 tys. kontroli na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Najwięcej zgłoszeń dotyczy śmieci pozostawionych w nieodpowiednim do tego miejscu. Są to np. meble, sprzęt AGD i RTV, pozostałości po remoncie. Kontrolerzy ZOM informują także zarządców dróg i infrastruktury o uszkodzonych znakach drogowych, ławkach czy studzienkach. Po podjęciu interwencji patrole ZOM wracają z ponowną kontrolą na miejsce zgłoszenia, by sprawdzić, czy sprawa została właściwie zrealizowana. Jeśli nieprawidłowości nie zostały usunięte, straż miejska może wystawić mandat lub skierować sprawę do sądu. Przypadki do kontroli może zgłosić każdy mieszkaniec poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.