null

Cztery firmy chcą przebudować Polonię

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z lotu ptaka na nowoczesny stadion i dwie hale sportowe

Kto zmodernizuje, rozbuduje i zagospodaruje Ośrodek Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie? W ogłoszonym przez stołeczny Ratusz postępowaniu na wybór partnera zgłosiły się aż cztery firmy.

To kolejna inwestycja w Warszawie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły:

1. Konsorcjum: Acciona Concesiones S. L. (Lider Konsorcjum), Avenida De Europa 18 Alcobendas, 28108 Hiszpania, Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

2. STRABAG – PROJEKT Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

3. Project Development 4 Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 100; 00-807 Warszawa

4. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk

Miasto zajmie się teraz  oceną wniosków i podejmie decyzję, które firmy zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu. W kolejnym etapie prowadzony będzie dialog konkurencyjny w tematycznych turach: technicznej, ekonomicznej i prawnej. W toku prac zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia oraz określony zostanie szczegółowy podział zadań i ryzyk wraz z warunkami umowy. W następnej kolejności partnerzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich.

PPP szansą dla miasta

PPP czyli przedsięwzięcia publiczno-prywatne to jeden z najbardziej efektywnych sposobów finansowania inwestycji w mieście. Dzięki udziałowi kapitału prywatnego Warszawa będzie mogła zrealizować tak dużą inwestycję mimo trudnej sytuacji budżetowej – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy. – Współpraca w tej formule stymuluje rozwój miasta, ponieważ pozwala zredukować jednorazowe wydatki oraz właściwie rozłożyć ryzyka.

Miasto będzie mogło także skorzystać z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to również uregulowany prawnie sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów wnosi do projektu to, co robi najlepiej, z korzyścią dla końcowego efektu. Partner prywatny sporządzi dokumentację wykonawczą, sfinansuje i przeprowadzi inwestycję oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie techniczne całej, nowej infrastruktury.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla realizacji inwestycji prowadzi w imieniu m.st. Warszawy - Biuro Rozwoju Gospodarczego.

Najpierw hala

Harmonogram inwestycji przewiduje, że w pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa W kolejnym etapie inwestycji planowana jest modernizacja części stadionu (trzech trybun: północnej, południowej i wschodniej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na koniec przewidziano odnowienie trybuny zachodniej i jej otoczenia. Warto zaznaczyć, że miasto jest otwarte na zmiany w harmonogramie, poprzez dopuszczenie do realizacji całej inwestycji naraz. Ostateczny kształt harmonogramu zapisany zostanie w zwycięskiej ofercie – podkreśla Renata Kaznowska zastępczyni prezydenta nadzorująca warszawski sport.

Legenda i teraźniejszość

Ośrodek Polonia został oddany do użytku w 1928 roku, po trzech latach budowy. Podczas II wojny światowej, w trakcie Powstania Warszawskiego uległ znacznemu zniszczeniu. Po wojnie został odbudowany. Teraz, po latach eksploatacji, zyska nowe oblicze.

Projekt modernizacji i rozbudowy Polonii będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotuje pracownia JSK Architekci sp. z o.o, laureat konkursu architektonicznego.