null

Czas włączyć samorządy w proces decyzyjny dotyczący walki ze zmianami klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rafał Trzaskowski przed kamerą podczas COP27
Rafał Trzaskowski na COP27

Rafał Trzaskowski bierze udział w COP27 – tegorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbywa się w Egipcie. Jako przewodniczący Komisji Środowiska i Klimatu Europejskiego Komitetu Regionów będzie zabiegał o to, by samorządy – na równi z państwami i Unią Europejską – miały prawo głosu w tematach związanych z polityką klimatyczną.

COP to najważniejsze w roku spotkanie międzynarodowe poświęcone walce z kryzysem klimatycznym. Tegoroczne wydarzenie skupia się na przeglądzie i aktualizacji działań wypracowanych w ramach tzw. Porozumienia Paryskiego z 2015 r., które zakładało ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia. W obliczu trwającego kryzysu energetycznego propozycje tych działań zyskały nowy kontekst.

Rafał Trzaskowski uczestniczy w COP27 z ramienia Komisji Środowiska i Klimatu (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów. Będzie zabiegał o to, by włączyć samorządy w proces decyzyjny związany z walką ze zmianami klimatu. To właśnie one muszą mierzyć się ze skutkami takich zjawisk, jak susze czy lokalne podtopienia. Władze lokalne są również odpowiedzialne za wdrożenie w terenie większości działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych jak i tych, które starają się im przeciwdziałać. Jednocześnie miasta i tereny zurbanizowane odpowiadają za emisję aż około 70 proc. gazów cieplarnianych.

Walka z globalnym ociepleniem zostanie wygrana lub przegrana w miastach. Pomimo to poziom lokalny, w tym miasta, nie siedzą przy stole, gdzie negocjowane są globalne porozumienia na rzecz klimatu. Dzieje się tak, choć często to one a nie władze państwowe podejmują ambitne zobowiązania na rzecz walki z ociepleniem klimatycznym – dokładnie tak dzieje się w Polsce. Postulaty władz lokalnych nie tylko sprowadzają się do zapewnienia tego miejsca, ale przede wszystkim zobowiązania państw oraz organizacji międzynarodowych do zapewnienia im odpowiednich narzędzi oraz finansowania dla potrzebnych działań – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Środowiska i Klimatu w Europejskim Komitecie Regionów.

W trakcie wydarzenia Rafał Trzaskowski spotka się m.in. z przedstawicielami Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego. Weźmie także udział w wydarzeniach organizowanych przez Globalne Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu oraz organizację C40 – Warszawa jest uczestnikiem obu tych inicjatyw. Szczególnie ważne z punktu widzenia samorządów będą spotkania zaplanowane na czwartek, 17 listopada. Rafał Trzaskowski weźmie wtedy udział z spotkaniu inaugurującym inicjatywę ONZ związaną ze zwalczaniem globalnego ocieplenia skierowaną do miast; w wydarzeniu Globalnego Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz w wydarzeniu na temat neutralności klimatycznej miast organizowanego przez Egipt, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Japonię, które obejmuje przewodnictwo w G7.

Co Warszawa robi dla klimatu?

Warszawa podejmuje wiele inicjatyw na rzecz klimatu. Dzięki kolejnym nasadzeniom, miasto staje się coraz bardziej zielone, a dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii – bardziej przyjazne środowisku. Stolica inwestuje też w ekologiczny transport – autobusy spalinowe sukcesywnie zastępowane są taborem niskoemisyjnym, rozbudowywane jest metro, powstają kolejne trasy tramwajowe.

Wiele miejsca w polityce na rzecz klimatu stolica poświęca walce z zanieczyszczeniami środowiska. To przede wszystkim program wymiany kopciuchów w zasobie komunalnym oraz – dzięki finansowemu wsparciu dla mieszkańców – w zasobie prywatnym.

Miasto chętnie wspiera też wszelkie inicjatywy i miejsca, które dają „drugie życie” – od ubrań, przez deszczówkę i wodę z basenów, po żywność.