null

Coraz więcej dzików w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z aktywistami | Autor: Ewelina Lach

Prezydent Rafał Trzaskowski spotkał się dziś z aktywistami, aby omówić kwestie związane z coraz większą obecnością dzików w mieście. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pod koniec września wydano decyzję o odstrzale do 200 osobników na terenie Warszawy.

Dziki pojawiają się w miejscach dla nich nietypowych, takich jak osiedla, parki miejskie czy place zabaw. Ich coraz częstszą obecność na terenie zabudowanym zauważają sami warszawiacy, którzy zgłaszają sprawę miejskim jednostkom – tylko od początku tego roku do miasta wpłynęło ich już niemal 1900. Dla porównania: w całym 2021 r. były to 554 zgłoszenia, a więc ponad trzykrotnie mniej niż w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Obecnie do miejskich jednostek wpływa nawet kilkadziesiąt zgłoszeń na dobę związanych z obecnością dzików, a Lasy Miejskie każdego dnia podejmują nawet do 15 interwencji na wezwanie warszawiaków.

Obowiązkiem miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Dlatego pod koniec września br. wydano decyzję o zmniejszeniu populacji dzików. Aby wyjaśnić motywy działań miasta oraz sytuację prawną, prezydent Rafał Trzaskowski spotkał się dzisiaj z aktywistami, którzy protestowali przeciwko decyzji. Przedstawiciele stolicy podkreślali, że rozwiązanie to stanowi dla miasta ostateczność, ale w takich okolicznościach jest jedyną formą działania, jaką przewidują przepisy. Dzików nie można ani odławiać, ani przesiedlać.

Skąd tyle dzików w Warszawie?

Dziki nie mają w Warszawie naturalnych wrogów. Przyzwyczaiły się do obecności człowieka i mogą bardzo łatwo zdobyć tutaj pokarm. Na coraz liczniejszą populację tych zwierząt w mieście wpływa także fakt, że na terenach przyległych do Warszawy są one odstrzeliwane. Naturalnie kierują się więc w rejony bezpieczniejsze – w stronę stolicy.

Aby zachęcić dziki do tego, by trzymały się z dala od terenów zabudowanych, miejscy leśnicy wzbogacają bazę żerową w lasach, sadząc gatunki owocodajne, a także dęby czy buki. W lasach utrzymywane są również miejsca kąpieli dzików tzw. babrzyska. Miasto stawia też na edukację. Lasy Miejskie – Warszawa prowadzą zajęcia i spotkania z mieszkańcami, na których informują jak postępować w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia. Powstają też specjalne broszury czy ulotki. Do tych akcji miasto chciałoby włączyć przedstawicieli aktywistów i organizacji działających na rzecz dzikich zwierząt.

Lasom Miejskim zależy na utrzymaniu rozsądnej wielkości populacji dzików na terenach leśnych w stolicy, ponieważ są to niesłychanie pożyteczne i potrzebne zwierzęta. Nie ma mowy o ich całkowitym wytępieniu, nie może być też zgody na nadmierny rozrost – obie skrajności są niekorzystne dla ekosystemu warszawskich lasów.