null

Coraz mniej nielegalnych reklam na ulicach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nielegelna reklama stojąca przy budynku Arsenału_w tle budynek Arsenału_w oddali spacerują ludzie
Autor: ZDM Warszawa

Nie tylko psują estetykę, ale często stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają widoczność. Jednak nielegalne obiekty, w tym przede wszystkim reklamy, sukcesywnie znikają z przestrzeni miejskiej – głównie dzięki interwencjom stołecznego Zarządu Dróg Miejskich. Tylko w styczniu br. takich kontroli było aż 850, a w ich wyniku usunięte zostały 33 nieprzepisowe obiekty.

Zarząd Dróg Miejskich stale kontroluje pas drogowy w stolicy. Urzędnicy sprawdzają, czy znajdujące się tam obiekty, w tym reklamy, są usytuowane w taki sposób, że nie wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa. Wszystkie nośniki reklamowe muszą mieć również odpowiednie zezwolenie.

W styczniu br. ZDM przeprowadził 850 kontroli, w tym 449 dotyczących reklam. W wyniku tych działań usuniętych zostało 17 reklam i 16 innych nielegalnych obiektów umieszczonych w pasie drogowym bez zgody ZDM.

Wszczęte zostało 156 postępowań administracyjnych (w tym 87 dotyczących reklam) zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów. Wydano również 92 decyzje administracyjne (w tym 30 dotyczące reklam) nakładających kary.

Takie efekty to nie tylko rezultaty całodobowej kontroli naszych pracowników ZDM w ramach bieżących obowiązków. Zgłoszenia składają też mieszkańcy, którzy informują o nielegalnych obiektach. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19115.

Jakie kary za nielegalne reklamy?

Nielegalne nośniki, które zostały usunięte, trafiają do miejskiego magazynu. Tam czekają na właściciela, do którego ZDM kieruje prośbę o odbiór. Naliczane są także koszty usunięcia, transportu i przechowywania, które właściciel musi pokryć. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są utylizowane.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamowy są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo jeśli pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł to – mnożąc te wartości – kwota kary wyniesie 4650 zł.

Sprawdzanie legalności reklam jest elementem szerszej kontroli pasa drogowego. ZDM zwraca też uwagę, czy inne obiekty, jak np. kioski czy stoiska handlowe, zostały ulokowane legalnie. Dlatego w 2023 r. urzędnicy miejscy przeprowadzili łącznie 12 728 kontroli, w tym 8949 dotyczących reklam. W sumie udało się usunąć 889 nielegalnych obiektów, w tym 487 nośników reklamowych. Wszczęte zostało 1535 postępowań zmierzających do ukarania właścicieli takich obiektów (w tym 779 postępowań dotyczyło reklam) oraz wydane zostało 1387 decyzji administracyjnych naliczających kary (w tym 653 decyzje dotyczyły reklam). Wpływ z kar za zajęcie pasa drogowego w 2023 r. wyniósł 5 mln zł.

Nielegalna reklama stojąca w pobliżu przystanku autobusowego_rekllama zamazana, w tle budynki
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Nielegalna reklama na murze bloku_w nośniku "ramkowym"_reklama zamazana