null

Co warszawiacy sądzą o życiu w swoim mieście?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: UM Warszawa

Warszawa od wielu lat prowadzi badania opinii mieszkańców – najpopularniejsze z nich to Barometr Warszawski. W 2023 roku zmieniono metodologię tego badania, co pozwoliło na szersze i bardziej precyzyjne monitorowanie opinii i deklaracji warszawianek i warszawiaków. Z zebranych danych wynika, że mieszkańcom stolicy najbardziej zależy na sprawach transportowych i bezpieczeństwie. A także, że zmieniają swoje codzienne nawyki, aby dbać o środowisko.

W nowym badaniu Barometru Warszawskiego ogólnowarszawska próba badawcza została zwiększona do 1644 mieszkańców Warszawy. Przeprowadzana są też dodatkowe wywiady, tak aby możliwy był odczyt wyników w poszczególnych dzielnicach. W sumie przeprowadzono 3150 wywiadów.

Wszystkie wyniki badań miasta są ogólnodostępne. Dotyczy to samego Barometru, jak i innych badań opinii realizowanych na zamówienie innych biur i jednostek urzędu. Bardzo dbamy o ich jakość i tym samym wiarygodność.  Wyłaniamy firmy badawcze w przetargach, obecnie jest to m.in. Pracownia Badań Społecznych. Aby pogłębić naszą wiedzę i dotrzeć do większej liczby respondentów zwiększyliśmy w nowym Barometrze Warszawskim próbę badawczą do ponad 1600 respondentów z Warszawy, dla porównania duże sondaże ogólnopolskie często realizowane są na próbie 1100 osób – mówi Olaf Osica, dyrektor Biura Strategii i Analiz m.st. Warszawy.

Połowa wywiadów została przeprowadzana jak dotychczas bezpośrednio w domu respondenta (CAPI), a druga połowa poprzez ankiety internetowe (CAWI).

Dotychczas przeprowadzany były dwa lub jeden odczyt w ciągu roku, teraz robimy je kwartalnie i schodzimy na poziom dzielnic – każda fala ma w sobie element opinii ogólnych, ale też tematyczny jak bezpieczeństwo czy transport publiczny – dodaje dyrektor Osica. - Mierzymy temperaturę uczuć mieszkańców, jesteśmy ciekawi jak oceniają życie Warszawy, gdzie są obszary, w których oczekują szybkich zmian i inwestycji.

Jako najważniejsze i najlepiej oceniane są inwestycje w transport publiczny.  Na kolejnym miejscu jest zwiększanie terenów zieleni np. dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów, budowa parków itp. Warszawa jest też uznawana za miasto bezpieczne.

Wśród ponad połowy warszawiaków, przemieszczających się do pracy/ na uczelnię czy do szkoły dominuje transport publiczny.

Osoby podróżujące samochodem stanowią 1/3 wszystkich mieszkańców. Co dziesiąta osoba chodzi do pracy pieszo. A dla 70% mieszkańców czas dotarcia do pracy zajmuje między 16 a 45 minut.

Z ostatniego badania wynika, że 72% respondentów czuje się mocno związany(-a) z okolicą swojego miejsca zamieszkania.  W listopadzie 2023 r. najbardziej zadowoleni z życia w Warszawie byli mieszkańcy Wesołej i Wilanowa. Z kolei najbardziej zadowoleni z życia w swojej dzielnicy są mieszkańcy Bielan.  

Mimo kryzysów ostatnich lat – od pandemii przez kryzys uchodźczy – ponad 80 proc mieszkańców jest zadowolona z życia w Warszawie i swoich dzielnicach.

 

Na stronie um.warszawa.pl dostępne są dane z różnych dziedzin życia miasta, dotyczą badań na temat stosunku do wprowadzania Strefy Czystego Transportu, bieżące dane o liczbie uchodźców z Ukrainy, ale też odnoszące się do zwyczajów żywieniowych mieszkańców, prowadzenia działalność gospodarczej czy postrzegania Warszawy przez przyjezdnych z Polski i zagranicy.