null

Co młodzi naukowcy zbadają w Warszawie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z góry na Wisłę, most Siekierkowski, zieleń, w oddali centrum Warszawy, dzień, wiosna.
Autor: Rafał Motyl m.st. Warszawa

Jak zagospodarować działki miejskie na cele kultury, jak tworzyć funkcjonalne węzły przesiadkowe, a jak zaradzić marnotrawstwu żywności w szkołach – to przykładowe projekty, jakimi zajmą się stypendyści wybrani przez warszawski Ratusz. Otrzymają dofinansowanie badań – do 30 tys. zł na rok.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił listę ośmiu stypendystów czwartej edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Znaleźli się wśród nich doktoranci i doktorantki z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

W tym roku po raz pierwszy nabór prowadzony był na uczelniach z całej Polski. Złożono 19 wniosków w obszarach badawczych zgłoszonych przez biura Ratusza. Komisja stypendialna ostatecznie rozpatrywała 11 wniosków w ośmiu z 11 zgłoszonych obszarów badawczych.

Członkowie komisji – przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, Rady m.st. Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy – zwracali uwagę na wartość naukową i użyteczność zgłoszonych projektów. Stypendyści będą prowadzić swoje projekty badawcze w obszarach:

  • Analiza postaw mieszkańców/mieszkanek Warszawy wobec różnorodności społecznej grup szczególnie narażonych na dyskryminację,
  • Instytucje i organizacje pozarządowe z obszaru kultury jako element sieci przestrzeni publicznych (działalność edukacyjna, prototypowanie użyć oraz animowanie przestrzeni przy instytucjach/organizacjach),
  • Procedura analiz kulturowych i społecznych jako element przygotowania warunków konkursowych dla najważniejszych przestrzeni publicznych oraz centrów lokalnych w Warszawie,
  • Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności w placówkach oświatowych w Warszawie,
  • Opracowanie ilościowych i jakościowych wskaźników pozwalających określać oraz monitorować miastotwórcze efekty tymczasowego zagospodarowania działek miejskich na cele kultury,
  • Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej,
  • Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie,
  • Użytkownicy UTO a transport multimodalny.

Mieliśmy problem z wyborem zwycięzców, bo otrzymaliśmy bardzo wartościowe propozycje. Ostatecznie wybraliśmy te projekty, które mogą doprowadzić do konkretnych wniosków, które posłużą urzędnikom miejskim. Tak, by decyzje urzędnicze przełożyły się na lepsze i wygodniejsze życie dla warszawianek i warszawiaków – mówi dyr. Biura Strategii i Analiz Olaf Osica, który przewodniczył komisji konkursowej.

Stypendia przyznawane są na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie. Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą m.in. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Ratusz już dziś zaprasza doktorantów do wzięcia udziału w kolejnej edycji stypendiów. Informacje o naborze znajdą się na stronie internetowej oraz będą przekazywane uczelniom.