null

City lab – rozpoczynamy miejski eksperyment energetyczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z prawego brzegu Wisły na panoramę Warszawy z mostem Świętokrzyskim

Ruszył właśnie miejski eksperyment, w którym poszukujemy sposobów na zmniejszenie zużycia energii w codziennym życiu. W eksperymencie bierze udział 12 warszawskich gospodarstw domowych. Inicjatywa jest częścią międzynarodowego projektu SONNET – Innowacje Społeczne w Transformacji Energetycznej.

Cel i przebieg projektu

Celem projektu jest włączenie mieszkańców w kreowanie innowacji energetycznych. Eksperyment polega na mierzeniu zużycia energii i warunków panujących w pomieszczeniach w dwunastu gospodarstwach domowych na terenie Warszawy. Uczestnicy będą w stałym kontakcie z wykonawcą i partnerem projektu, którzy zbadają m.in. zmiany nawyków i zachowań wpływających na bardziej efektywne wykorzystanie energii.

W pierwszej fazie projektu u mieszkańców zostanie zainstalowana aparatura, która będzie mierzyła zużycie energii oraz czynniki wpływające na klimat pomieszczeń – stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperaturę. Na kolejnym etapie uczestnicy eksperymentu otrzymają zalecenia dotyczące mniejszego zużycia energii. Ostatnia faza projektu będzie polegać na pracy analitycznej – zespół naukowy opracuje zebrane dane i przedstawi wypracowane wnioski i rozwiązania. Dzięki danym i wszystkim innym informacjom, które zbierzemy podczas eksperymentu, dowiemy się jak zużywać mniej energii w naszych domach w skali całego miasta.

Warszawa zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku, a efektywność energetyczna jest absolutnie kluczowa dla obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Właśnie dlatego wspólnie z mieszkańcami pracujemy nad tym jak lepiej wykorzystywać energię w mieście. W 2020 roku przeprowadziliśmy Warszawski Panel Klimatyczny, który skupiał się na temacie efektywności energetycznej. Projekt SONNET jest kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych przez Warszawę – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni

(wideo do użytku)

Projekt SONNET

Eksperyment miejski City Lab prowadzony jest w ramach międzynarodowego projektu SONNET. Eksperyment jest realizowany przez m.st. Warszawę we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (partner naukowy) i firmą Naatu Operator (wykonawca). Jego celem jest poszukiwanie i wspieranie społecznych innowacji w korzystaniu z energii. Projekt „SONNET - Innowacje społeczna w transformacji energetycznej” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji  „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 837498.

Warszawa dla klimatu

Warszawa realizuje wiele projektów, które mają na celu ograniczenie zmiany klimatu i jej skutków:

  • W ramach projektu Zielonej Wizji Warszawy tworzymy długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju. Pozwoli on na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku.
  • Włączamy mieszkańców w decydowanie o mieście. W Warszawskim Panelu Klimatycznym udział wzięło 80 losowo wybranych mieszkańców Warszawy. Przegłosowali oni 49 rekomendacji, które zostaną wdrożone przez miasto.
  • Konsekwentnie zazieleniamy Warszawę i dbamy o zieleń już istniejącą. Pracujemy nad Kartą Praw Drzew, czyli zbiorem zasad dotyczących pielęgnacji i utrzymania zieleni, w której drzewo jest podmiotem a nie przedmiotem. Stworzyliśmy Mapę Koron Drzew, która pozwala na efektywne zarządzanie zielenią wysoką.
  • Od kilku lat Warszawa pomaga mieszkańcom w realizacji inwestycji, które chronią środowisko. Oferujemy im atrakcyjne dotacje na zbiorniki i urządzenia retencyjne, instalację odnawialnych źródeł energii, a także na likwidację przestarzałych pieców i kotłów, czyli kopciuchów.