null

Ciąg dalszy miejskiej kampanii #stopbazgrołom

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska wraz z młodzieżą czyści ulice Chmielną z graffiti
Autor: Szymon Pulcyn

Rusza kolejny etap miejskiej kampanii #stopbazgrołom. Wkrótce w warszawskich szkołach rozpoczną się lekcje o wandalizmie w przestrzeni miasta. Dziś uczennice i uczniowie ze śródmiejskiego liceum mieli okazję przekonać się jak ciężko usuwa się bazgroły z elewacji kamienic.

Dzisiaj młodzież podjęła próbę usunięcia bazgrołów i napisów z domów przy ul. Chmielnej 14 i 15. Kamienice te są częścią zabytkowego układu urbanistycznego ulicy.

Uczniowie wzięli również udział w pre-lekcji przygotowanej przez pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków pt.: „Kiedy graffiti jest wandalizmem”.

Tak jak zapowiadaliśmy nasze działania przeciwdziałające pseudograffiti na zabytkach oprzemy przede wszystkim na specjalnym programie edukacyjnym. Dzisiejsze wydarzenie z udziałem uczennic i uczniów z LO im. Jana Zamoyskiego jest zapowiedzią tych lekcji, a zarazem wciągnięciem młodzieży do naszej kampanii #stopbazgrołom. Mam nadzieję, że staną się oni ambasadorami akcji w swoich środowiskach – powiedziała Renata Kaznowska zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Miejska kampania #stopbazgrołom ruszyła w lipcu tego roku. Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do ograniczenia czy eliminacji pseudograffiti z elewacji. Jednym z elementów kampanii będzie zapoznanie uczniów szkół podstawowych i średnich z tym rodzajem wandalizmu. Program edukacyjny i scenariusze lekcji zostały przygotowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Wkrótce zostaną one przekazane do ponad 400 szkół i placówek oświatowych.

Co dalej?

Pilotaż kampanii uświadamiającej szkodliwość pseudograffiti to także m.in.: usuwanie bazgrołów z ul. Chmielnej.

Współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi z ul. Chmielnej, aby wypracować model działania przy czyszczeniu kamienic objętych ochroną konserwatorską. Chcemy aby te działania mogły być wykorzystywane na terenie całego miasta, nie tylko dla ochrony obiektów zabytkowych – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Kampania #stopgraffiti ma wielu partnerów, to m.in. wspólnoty mieszkaniowe, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stołeczny Konserwator Zabytków, Biuro Edukacji, Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, Straż Miejska, WCIES, dyrektorzy i dyrektorki szkół i innych placówek oświatowych, policja, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami, zarządy dzielnic, organizacje pozarządowe.

W Biurze SKZ powstaje już broszura internetowa dla wspólnot i ZGN-ów, w której znajdą się zalecenia konserwatorskie, spis metod czyszczenia powierzchni zabytkowych, ale także informacje o odpowiedzialności prawnej i karach dla wandali.

Kampania obejmie również szkolenie ZGN-ów, jak mogą usuwać bazgroły i im przeciwdziałać, a także współpracę z policją i Strażą Miejską w zakresie monitoringu i zgłoszeń.

W listopadzie zostaną przeprowadzone badania opinii społecznej nt. graffiti w Warszawie. Badania w ramach swoich zadań przeprowadzi na grupie reprezentatywnej miejskie Biuro Strategii i Analiz.

zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska wraz z młodzieżą czyści ulice Chmielną z graffiti