null

Certyfikaty dla szkół wspierających talenty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mężczyzna w białej koszuli i ciemnej marynarce przemawia do młodzieży zgromadzonej w sali gimnastycznej. Za plecami mówcy znajduje się biały napis z cytatem Krzysztofa Kieślowskiego o treści myślę, że młodzież jest dobra tylko myśli inaczej niż my. Z boku po prawej stronie widać troje uczniów ubranych na galowo, którzy trzymają sztandar szkoły
Prezydent Rafał Trzaskowski w Technikum Kinematograficzno-Komputerowym, które jest w warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych uczniów

Jeszcze do 7 lutego kolejne, warszawskie szkoły mogą wnioskować o przyznanie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Dzięki udziałowi w projekcie placówki dołączają do warszawskiej sieci szkół, które wspierają uzdolnionych.

W tym roku rozpoczęła się 15. edycja projektu WARS i SAWA przygotowanego dla szkół (podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych), które chcą odkrywać zdolności u swoich uczennic i uczniów.

Obecnie już 213 placówek edukacyjnych, wyróżnionych certyfikatami WARS i SAWA, tworzy warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych. W tym roku zapraszamy kolejne szkoły, które z myślą o uzdolnionych uczennicach i uczniach, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, wspierać ich talenty oraz rozwój intelektualny i fizyczny – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską oświatę.

Szkoły, które doskonalą swój system rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze wspierania uzdolnionych otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Harmonogram tegorocznej edycji projektu WARS i SAWA:

  1. do 7 lutego 2024 r. – składanie zgłoszeń przez zainteresowane szkoły, które dotąd nie uczestniczyły w projekcie WARS i SAWA.
  • dyrekcja szkoły wypełnia zgłoszenie w systemie ankietowym Biura Edukacji,
  • podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do kancelarii właściwej dla Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (Aleje Jerozolimskie 44; 00-024 Warszawa).
    Zainteresowana szkoła niepubliczna wypełnia zgłoszenie po utworzeniu dla niej konta w systemie przez Biuro Edukacji i przyznaniu danych dostępowych (kontakt: ankiety.be@um.warszawa.pl);
  1. od lutego do 9 kwietnia 2024 r. – wyłonienie szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych. Udział przedstawicielek i przedstawicieli szkoły w cyklu szkoleń i konsultacji we WCIES (specjalistyczna miejska jednostka doskonalenia kadry nauczycielskiej), przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Najbliższe szkolenia  zaplanowano 9 lutego i 1 marca 2024 r. – dwudniowy kurs doskonalący przygotowujący do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Przedstawicielki i przedstawiciele zainteresowanych szkół zgłaszają się na kurs do 7 lutego, na stronie WCIES;

  1. do 26 kwietnia 2024 r. – złożenie wniosku wraz ze szkolnym programem wspierania uzdolnionych;
  2. wrzesień/październik 2024 r. – ogłoszenie wyników certyfikacji.

Projekt WARS i SAWA jest elementem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Realizowany jest od 2009 roku przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy partnerskim zaangażowaniu Centrum Nauki Kopernik (CNK) oraz pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Szczegółową procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 641/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 3 kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji o projekcie WARS i SAWA: edukacja.um.warszawa.pl/projekt-wars-i-sawa

Kontakt: warsisawa@eduwarszawa.pl, tel. 22 44 33 584.