null

Cerkiew na Woli z nową elewacją

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Odremontowany, kolorowy front cerkwii

Zakończył się remont elewacji cerkwi św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 138/140. Prace remontowe w całym budynku trwały pięć lat. To jedna z trzech zachowanych zabytkowych świątyń prawosławnych w Warszawie.

Wolską cerkiew wzniesiono w latach 1903-1905 na terenie cmentarza, który po upadku powstania listopadowego usytuowano na dawnych umocnieniach fortecznych tzw. reduty wolskiej.

Remont pięcioletni

Remont świątyni rozpoczęto w 2018 roku od wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentów. Rok później przystąpiono do prac ratunkowych na wieży. Były one bardzo pilne, gdyż badania wykazały osłabienie konstrukcji. Jednocześnie wykonano remont drewnianej więźby kopuły i jej poszycia. Pozłocono także górujący nad świątynią krzyż.

W kolejnych latach można było przystąpić do prac na zewnątrz. Elewacje budowli tworzy okładzina z jasnych płytek ceramicznych, uzupełniona tynkowanymi gzymsami i dekoracyjnymi sztukateriami o motywach roślinnych. Elementy te były mocno przybrudzone i uszkodzone. W trakcie remontu nie tylko dokonano niezbędnych napraw, ale też przywrócono oryginalną piaskowo-żółtą barwę dekoracji.

Ze względu na skomplikowaną bryłę budynku i ograniczone środki finansowe, parafia prowadziła remont etapami przez pięć lat. Ekipy remontowo-konserwatorskie prace wykonały rzetelnie, a ich efekt jest bardzo dobry.

Remont zakończono w 2022 r. odnowieniem cokołu wraz z krużgankiem wejściowym. Na ten etap parafia otrzymała od miasta wparcie finansowe w wysokości 166 tys. zł.

1,3 mln zł od miasta

Wszystkie prace przy cerkwi były wspierane dotacjami z różnych źródeł, w tym m.st. Warszawy. Od 2018 r. koszt dofinansowania miasta wyniósł prawie 1,3 mln zł. Nadal trwają prace przy nagrobkach na otaczającym świątynię cmentarzu. Ich konserwację również finansowo wspiera miasto.   

Malowidła ścienne Nowosielskiego

W dolnej cerkwi znajdują się dekoracje malarskie wykonane przez Jerzego Nowosielskiego w 1954 r. i 1979 r. Ich konserwacja zaplanowana jest na 2023 rok.

Odremontowany, kolorowy front cerkwi. Na zdjęciu górnym przed remontem (wyblakłe kolory, uszkodzenia), na dole po remoncie