null

Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent Warszawy w Centrum Informacyjnym dla obywateli Ukrainy. Fot. R.Motyl
Prezydent Warszawy w Centrum Informacyjnym dla obywateli Ukrainy. Fot. R.Motyl

Od piątku, 21 lutego, przy ul. Nowy Świat 63, działa Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, w którym będą mogli oni uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz informacje m.in. o opiece medycznej, socjalnej, a także wsparcie tłumaczy. Punkt jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 - 18.00.

Centrum przy Nowym Świecie u zbiegu z ul. Świętokrzyską jest wspólną inicjatywą wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskieg i prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Celem jego zorganizowania jest udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy w związku z ostatnimi wydarzeniami w swoim kraju potrzebują pomocy. Poczucie solidarności nakazuje nam udzielanie pomocy wszystkim tym, którzy zostali poszkodowani w związku z działaniami na rzecz przestrzegania praw człowieka na Ukrainie – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Osoby potrzebujące pomocy mogą się połączyć z Centrum poprzez bezpłatny numer 987 oraz 519 047 300 (opłata wg stawek operatora), mail: ukraina@mazowieckie.pl Dzwoniący zostaną przełączeni do Centrum – tam pracownicy poszczególnych instytucji (m.in. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,Straży Granicznej),przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wolontariusze udzielą potrzebnych informacji, także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Lokal dla Centrum wraz z wyposażeniem i infrastrukturą teleinformatyczną udostępnił Urząd  m.st. Warszawy.

Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jest nadal zła. Chcemy, aby ci, którzy muszą schronić się poza granicami Ukrainy mieli do dyspozycji miejsce, w którym uzyskają poradę prawną, informację o polskich przepisach imigracyjnych czy po prostu wsparcie psychologa. Naszymi partnerami są organizacje pozarządowe, które bardzo zaangażowały się w ten projekt - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. W symbolicznym geście solidarności zdecydowałam również o podświetleniu PKiN w barwach narodowych Ukrainy. Wraz z Komitetem Obywatelskim Solidarności z Ukrainą oraz Związkiem Ukraińców w Polsce zorganizujemy 3 marca specjalny koncert poświęcony ofiarom Majdanu - dodała.

Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie będzie udzielał obywatelom Ukrainy informacji o przepisach i procedurach dotyczących możliwości legalizacji pobytu – m.in.: o przedłużeniu wizy, zezwoleniach na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się, czy pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą udzielali obywatelom Ukrainy informacji o możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, w tym składania wniosków o nadanie statusu uchodźcy.

Wsparcie zadeklarowało także kilkanaście organizacji pozarządowych. W Centrum przy Nowym Świecie 63 dostępni będą m.in. przedstawiciele: Fundacji Otwarty Dialog, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Towarzystwa Demokratycznego Wschód, Fundacji Edukacji dla Demokracji FED, Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju. W inicjatywę tworzenia Centrum zaangażowały się również m.in.: Fundacja "Ocalenie", Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic", Stowarzyszenie Integracji Cudzoziemców, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja "Nasz Wybór", Międzynarodowa Organizacji ds. Migracji.

O godz. 13.30 w centrum odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zaapelowali oni do mediów o rozpowszechnienie informacji o działalności tego miejsca.

 

Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy w Warszawie
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Narada w Centrum informacyjnym dla obywateli Ukrainy z udziałem Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, fot. T. Demiańczuk
Narada w Centrum informacyjnym dla obywateli Ukrainy z udziałem Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, fot. T. Demiańczuk
Prezydent m.st Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz w Centrum informacyjnym dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego i Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz w Centrum informacyjnym dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego i Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz w Centrum informacyjnym dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego i Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz w Centrum informacyjnym dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl
Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, fot. R. Motyl

Załączniki: