null

Budowa II linii metra - zaczynamy na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od prac przygotowawczych rozpoczyna się realizacja największej inwestycji samorządowej stolicy – budowa centralnego odcinka II linii metra. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, od 16 sierpnia wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze w rejonie przyszłej stacji Rondo Daszyńskiego.

Od prac przygotowawczych rozpoczyna się realizacja największej inwestycji samorządowej w Polsce – budowa centralnego odcinka II linii metra. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, od 16 sierpnia wykonawca rozpocznie prace w rejonie przyszłej stacji Rondo Daszyńskiego.

Prace przygotowawcze są niezbędne do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, związanej z planowanym zamknięciem dla ruchu ul. Prostej (na odcinku pomiędzy ul. Karolkową a ul. Towarową). Wyłączenie z ruchu tego odcinka ul. Prostej jest planowane w pierwszej połowie września. Do tego czasu wykonane zostaną m.in. tymczasowe przystanki autobusowe i tymczasowy przejazd przez tory tramwajowe w ul. Kasprzaka. Przeprogramowana zostanie także sygnalizacja świetlna oraz wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Konieczne jest także przygotowanie samego terenu budowy, czyli m.in. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Po zakończeniu tych prac rozpocznie się budowa szybu startowego stacji Rondo Daszyńskiego. Z tego miejsca rozpocznie pracę TBM – gigantyczna tarcza drążąca podziemne tunele.

Warto pamiętać o tym, że wiele innych robót prowadzonych od dłuższego czasu w Warszawie, jest ściśle związanych z budową centralnego odcinka II linii metra. Dotyczy to m.in. prac prowadzonych na ul. Żelaznej, gdzie modernizowana jest magistrala wodociągowa, czy rozpoczętego niedawno remontu ul. Emilii Plater. Również prace prowadzone na ul. Kolejowej mają związek z przygotowaniami do budowy szybów startowych – po wykonaniu wodociągu i kanalizacji oraz fragmentu jezdni przez prywatnego inwestora, Zarząd Dróg Miejskich wyremontuje nawierzchnię na pozostałym fragmencie ulicy. To połączenie posłuży jako objazd zamkniętego odcinka ul. Prostej.

Prace przygotowawcze nie spowodują jeszcze konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje i autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe dopiero w momencie zamknięcia dla ruchu ul. Prostej.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Woli:
W związku z tym, że budowa II linii metra dotknie wielu mieszkańców stolicy, organizujemy dla nich spotkania informacyjne, na których będą mogli porozmawiać z przedstawicielami miasta odpowiedzialnymi za inwestycję oraz ekspertami. Spotkania rozpoczną się prezentacjami, w których będą informacje m.in. o przebiegu II linii metra, technologii budowy, komunikacji zastępczej oraz planowanych objazdach. Spotkania planowane są we wszystkich dzielnicach, w których będzie realizowana inwestycja.

Pierwsze spotkanie dla mieszkańców Woli organizowane jest już w najbliższy wtorek, 17 sierpnia o godz. 17:30 w Urzędzie dzielnicy Wola (sala sesji Rady Dzielnicy).