null

Bartycka do remontu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ulica otoczona drzewamki, po lewej stronie budynek mieszkalny - blok.
Tak wygląda ulica Bartycka obecnie. | Autor: SZRM Warszawa

Ulica Bartycka wymaga gruntownej modernizacji. Jest za wąska, jak na „łącznik” pomiędzy ulicą Czerniakowską z Siekierkami, i bardzo mocno eksploatowana (znajduje się przy niej wiele sklepów i magazynów budowlanych). Nie posiada też drogi rowerowej. Już niedługo ma się to zmienić – Miasto szuka wykonawców, którzy na nowo zaprojektują tę ulicę na Mokotowie.

Przetarg ogłoszony przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ul. Bartyckiej. Wykonawca przygotuje także projekt budowlany i projekty niezbędne do realizacji inwestycji.

Wybrana firma będzie miała na realizację zadania 20 miesięcy – od dnia podpisania umowy. Oferty można składać do 5 czerwca 2023 r.

Dwie jezdnie i droga dla rowerów

Obecnie ul. Bartycka jest jednojezdniowa i nie posiada drogi dla rowerów. Dlatego prace projektowe obejmować będą jej rozbudowę na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec; przebudowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej. Długość projektowanego odcinka to około 2 km.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Bartyckiej uwzględniają budowę dwóch jezdni. Przekrój, liczba, długości i przeznaczenia pasów zostaną dostosowane do aktualnych prognoz ruchu. Poza jezdniami w projekcie powinny się pojawić rozwiązania dla obustronnego ruchu pieszego, rowerowego i strefy parkowania równoległego – wzdłuż ulicy.

Powstaną tu również przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych, a po obu stronach ulicy posadzone zostaną drzewa. Z kolei wydzielone parkingi mają być przeplatane ciągami ogrodów deszczowych.