null

Audytor wewnętrzny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na tym stanowisku będziesz przeprowadzać zadania audytowe, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów i rachunkowości. Jeżeli lubisz pracę audytora wewnętrznego i posiadasz wymagane kwalifikacje, zaaplikuj.

Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego I lub II stopnia,
  • posiadania kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
  • minimum 4-letniego stażu pracy,
  • powyżej 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie audytu lub kontroli.

Szczegóły ogłoszenia znajdziesz na stronie e-Rekrutacje wpisując numer UM/6059/2023/AW/KPA.