null

Nowe plany miejscowe dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła na Zaciszu - widok z oddali na budunki szkolne i boiska
Szkoła na Zaciszu | Autor: UM Warszawa

Sześć planów miejscowych uchwalonych zostało w czwartek, 21 września, podczas sesji Rady m.st. Warszawy. Dzięki nim miasto będzie mogło skutecznie chronić zieleń, zapewnić tereny pod budowę i rozbudowę szkół czy uczelni wyższych.

Każdy z tych planów jest ważny – lokalnie lub w skali całego miasta. Duże zainteresowanie budzi plan przy ul. Żwirki i Wigury. Obejmuje on tereny ogrodów działkowych, w tym Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec” założony w 1927 roku. Plan zabezpieczy interesy działkowców i mieszkańców, którzy korzystają z tej przestrzeni. Tereny zieleni zapewniają ważne połączenia ekologiczne w mieście. Pełnią funkcję obszarów wymiany i regeneracji powietrza – przypomina Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Plan z ogródkami działkowymi

Plan miejscowy obszaru w rejonie ul. Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego został sporządzony tak, by jak najlepiej chronić tereny zieleni przed próbami przekształcenia. Stanowią one bardzo ważny obszar w systemie przyrodniczym Warszawy.  Plan zapewnia dalsze funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – m.in. „Rakowiec”, „CPN”, „Wiarus”, „Ogrodnik” i nie pozwala na wprowadzenie tam innych funkcji. Zapisy planu zaprzeczają wszelkim doniesieniom odnośnie likwidacji ogródków działkowych w Warszawie.

Mikroplan przy ul. Radzymińskiej ze szkołą

Plan miejscowy dla nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 227 zapewni rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego. Na Targówku przybywa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rosną potrzeby usług publicznych, w tym oświaty. Teraz uczniowie i nauczyciele muszą się przemieszczać i korzystają z aż trzech różnych lokalizacji. Dlatego konieczne było zwiększenie terenów pod funkcje oświaty. Obszar objęty planem ma ok. 1,3 ha.

Plan rejonu ul. Swojskiej z Kanałem Bródnowskim

Obszar Elsnerowa objęty planem znajduje się pomiędzy linią kolejową Warszawa – Tłuszcz, ul. Swojską, ul. gen. T. Rozwadowskiego oraz zespołem ogrodów działkowych. W centralnej i wschodniej części tego obszaru dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (osiedle Wilno), w części zachodniej – zabudowa produkcyjna i magazynowa. Obie części oddziela od siebie Kanał Bródnowski, wzdłuż którego miasto zachowuje w planie ciąg terenów zieleni i rekreacji. W rejonie ul. Janowieckiej na terenie należącym do miasta ma powstać szkoła, przedszkole oraz inne usługi publiczne. Rozwojowi zabudowy mieszkaniowej sprzyja przystanek kolejowy Warszawa Zacisze-Wilno. Nowy układ ulic z placami publicznymi ułatwi harmonijny rozwój tych terenów.

Plan z kampusem w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B

Obszar planu miejscowego składa się z dwóch części: części A o powierzchni około 13 ha i części B – o powierzchni około 1,4 ha. Większość terenów zlokalizowanych jest na Ochocie, a południowo-wschodni fragment na Mokotowie. Na większym terenie po obu stronach ul. S. Banacha od ul. Grójeckiej do ul. Żwirki i Wigury znajdują się obiekty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Po południowej stronie ul. S. Banacha funkcjonuje pętla tramwajowa oraz place parkingowe Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej.

Przystąpienie do sporządzenia tego planu spowodowane było wnioskami o zmianę obowiązującego planu rejonu Ochota Centrum. Zarząd Transportu Miejskiego i Tramwaje Warszawskie złożyły wniosek w sprawie utrzymania dotychczasowej pętli oraz zmianę przebiegu linii tramwajowej. Uniwersytetowi Warszawskiemu zależało na zmianie parametrów zabudowy, by zapewnić dalszy rozwój uczelni. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN złożył wniosek w sprawie rozszerzenia zakresu przeznaczenia terenu o usługi zdrowia. Plan zapewni sprawną komunikację publiczną i harmonijny rozwój kampusu akademickiego.

Plan Muranowa – część wschodnia. Zabytki, turyści i zieleń

Plan pozwoli zachować i chronić cenne pod względem historycznym układy urbanistyczne osiedli Muranowa, tereny usług oświaty oraz zieleń na obszarze około 80 hektarów. Zapewni dobre powiązanie planowanej stacji metra A16 „Muranów” z przystankami komunikacji miejskiej oraz sąsiednimi ulicami. Pozwoli uporządkować i poprawić jakość przestrzeni al. „Solidarności” i al. Jana Pawła II, gdzie dominuje komunikacja kołowa, a brakuje zieleni. Plan ułatwi ukształtowanie oferty programowej towarzyszącej miejscom i obiektom, które są ważne ze względów historycznych dla mieszkańców i turystów. Wśród nich są m.in.: Muzeum POLIN i pomnik Umschlagplatz. Plan zapewni stworzenie powiązania przyrodniczego wzdłuż ul. Anielewicza łączącego zespół cmentarzy na Powązkach z terenami nad Wisłą.

Plan rejonu Nowodworów Północnych z zielonym korytarzem

Plan rejonu Nowodworów Północnych obejmuje 21,5 ha na Białołęce pomiędzy ul. Hanki Ordonówny, ul. Światowida a Rowem Winnickim. W znacznej mierze zachowuje on istniejący układ oraz funkcję zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi usługami. Ustala tereny publiczne i określa zasady ich kształtowania. Zapewnia dostępność tych przestrzeni m.in. poprzez wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego z zachowaniem znacznego udziału terenów otwartych. Ważny w północno-wschodniej części obszaru planu jest Rów Winnicki. W jego sąsiedztwie znajdują się lasy, Park im. Ireny Jarockiej oraz Skwer Teherański. Plan zapewnia wytworzenie i utrzymanie „zielonego powiązania” pomiędzy obszarami Systemu Przyrodniczego Warszawy wzdłuż tzw. Rowu Winnickiego.

Pętla tramwajowa Banacha - widok z oddali: tramwaje, budynki i drzewa
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Skwer Teherański - wejście otoczone zielenią i drzewami
Fontanna przed kinem Muranów
Pomnik dziecka czytającego książkę - przed sadzawką; pod nowoczesnym blokiem