null

Aplikacja Warszawa19115 przypomni o wywozie śmieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nowe stawki opłat za śmieci

Nowa funkcja bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa 19115. Korzystając z usługi Harmonogram wywozu odpadów, można już nie tylko sprawdzić terminy odbioru śmieci pod wybranym adresem, ale także ustawić przypomnienia o tych terminach.

Wprowadzona funkcja będzie szczególnie przydatna dla właścicieli domków jednorodzinnych oraz zarządców terenów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Użytkownik aplikacji może:

  • ustawić przypomnienie o odbiorze jednej, kliku lub wszystkich  frakcji odpadów,
  • ustawić przypomnienie na wybraną   godzinę,  dla jednego lub wielu adresów,
  • zaplanować przypomnienie  z jedno, dwu lub trzy dniowym wyprzedzeniem lub na każdy z  trzech dni poprzedzających planowany odbiór,

Przypominamy, że w zakładce Harmonogram wywozu odpadów można zapoznać się także z zasadami segregacji śmieci, a w przypadku wątpliwości wyszukiwarka podpowie gdzie co wyrzucać.

Pozostałe funkcje aplikacji

Poprzez aplikację można zgłosić Wolny wniosek - swój pomysł na zmiany w mieście, które sprawią, że Warszawa będzie piękniejsza, nowocześniejsza i bardziej przyjazna.

Korzystając z Warszawskiego Systemu Powiadomień, można otrzymać informację o bieżących wydarzeniach w mieście. Wystarczy wybrać kategorię i lokalizację, której mają dotyczyć informacje m.in. o planowanych zmianach w organizacji ruchu, kluczowych projektach miejskich, ważnych terminach urzędowych oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych współorganizowanych przez miasto. Automatycznie wysyłane są również informacje o lokalnych zagrożeniach.

Zakładka EkoPunkty zawiera dane adresowe i szczegóły funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), w których mieszkaniec może pozostawić bezpłatnie odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku, jadłodzielni, w których można podzielić się lub poczęstować jedzeniem, a także aptek, które przyjmują przeterminowane leki i termometry rtęciowe, udostępnionych i wyświetlanych w postaci interaktywnej mapy dostępnej z poziomu aplikacji. W zakładce EKOpunkty można znaleźć adresy aptek, w których możesz oddać termometry rtęciowe oraz przeterminowane leki. Na mapie możesz także sprawdzić adresy stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK I MPSZOK).

W zakładce Indeks Jakości Powietrza można sprawdzić ogólny stan powietrza w Warszawie z monitorowanych punktów pomiarowych oraz związanych z tym, zaleceń dotyczących ochrony zdrowia.

Poprzez zakładkę Parkingi można sprawdzić lokalizację i dostępność miejsc parkingowych, innych niż miejsca wyznaczone w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ( SPPN). Na mapie możesz sprawdzić trasę i czas dojazdu z wybranego przez Ciebie miejsca. Każdy parking posiada metryczkę informującą m.in. o ogólnej liczbie i rodzaju miejsc parkingowych, liczbie wolnych miejsc, cennikach, dodatkowych usługach.

Więcej informacji o aplikacji Warszawa 19115 znajduje się na https://warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej

obrazek z napisem halo! to my, twoje śmieci! Nie pamiętasz kiedy odbiorą nas z Twojego domu? Ustaw przypomnienie w aplikacji Warszawa 19115
Aplikacja Warszawa19115 przypomni o wywozie śmieci |