null

Ambasada Ukrainy bezpieczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fasada Ambasady Ukrainy przy al. J. Ch. Szucha 7. Nad jednym z balkonów powiewa flaga Ukrainy
Ambasada Ukrainy przy al. J. Ch. Szucha 7

Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję dekretową odmawiając Federacji Rosyjskiej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 7.

Komornik prowadzi już działania w sprawie odzyskania nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100 czyli tzw. Szpiegowa a dziś rozpatrzyliśmy wniosek dotyczący nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 7, zajmowanej obecnie przez Ambasadę Ukrainy. Wydałem decyzję odmowną odrzucając roszczenia Rosjan do tego terenu zarówno ze względów formalnych jak również sytuację polityczną i wojnę na Ukrainie. Placówka dyplomatyczna naszych przyjaciół w stolicy jest już zabezpieczona przed zakusami agresorów – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Nieruchomość przy al. J. Ch. Szucha 7 (wcześniej - al. I-szej Armii Wojska Polskiego) znajduje się na obszarze objętym działaniem tzw. dekretu Bieruta i stanowi własność Skarbu Państwa. Budynki (wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi) w 1946 r. zostały nabyte przez Przedstawicielstwo Handlowe Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce, które 13 lipca 1948 r. wystąpiło o przyznanie za czynszem symbolicznym prawa własności czasowej do tego terenu (obecnie użytkowania wieczystego).

W latach 90-tych, po rozpadzie ZSRR w budynku rozpoczęła działalność Ambasada Ukrainy.

Wniosek Przedstawicielstwa Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce pozostawał nierozpoznany a za następcę prawnego ZSRR – na gruncie tej sprawy – uznana została Federacja Rosyjska.

Przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę okoliczność braku dysponowania przez Federację Rosyjską wymaganego zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Niezależnie od powyższego ocenie poddano wpływ realizacji wniosku dekretowego Federacji Rosyjskiej na sytuację Ambasady Ukrainy i przesłanki określone w art. 214a ust. 1 u.g.n.

Uwzględnienie wniosku dekretowego miałoby daleko idące skutki np. żądanie przez wnioskodawcę wydania nieruchomości, na której usytuowane są pomieszczenia misji dyplomatycznej Ukrainy, które w świetle art. 22 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych (z 18 kwietnia 1961 r.) są nietykalne. Byłoby zatem nie do pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich (art. 214a ust. 1 pkt 11 u.g.n.). W tej sytuacji prezydent wydał decyzję odmowną.

Załączniki: