null

2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

Wykonawca badania w 2018 r.: Danae Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Załączniki: