null

112 – ten numer ratuje życie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs literacki na temat „112 – ten numer ratuje życie”. Udział w nim mogą wziąć uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

To 4. edycja konkursu, którego organizatorem jest Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz kształtowaniem prawidłowych postaw i właściwych zachowań podczas niesienia pomocy. Udział w konkursie zwiększa świadomość dzieci, jakie są skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia osób potrzebujących pomocy.

Zasady konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. grupa 1 – uczniowie klas IV – VI;
  2. grupa 2 – uczniowie klas VII – VIII.

Placówki mogą zgłosić w każdej kategorii wiekowej po trzy prace z danej szkoły.

Kryteria pracy konkursowej

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

  • forma literacka – wiersz lub rymowanka;
  • temat – artystyczne przedstawienie wizji autora dotyczące Europejskiego Numeru Alarmowego 112, z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
  • napisana w formie wydruku komputerowego w języku polskim na kartce formatu A4;
  • składać się z co najmniej 8 wersów i nie więcej niż 16 wersów (nie więcej niż 1200 znaków);
  • może być wzbogacona ilustracją lub ilustracjami;
  • napisana samodzielnie przez jednego autora.

Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę m.in. zgodność pracy z tematyką Konkursu, oryginalność przekazu i takie walory artystyczne jak kompozycja czy estetyka pracy.

Jak zgłosić swój udział w konkursie

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają uczestnicy Konkursu w terminie do 12 stycznia 2024 r.:

  • w wersji papierowej na adres: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa;

lub

  • w wersji elektronicznej na adres: konkurs112@um.warszawa.pl

Ponieważ uczestnicy są niepełnoletni, zgodę na udział w konkursie musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Wyniki konkursu i nagrody

Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród zostanie przekazana dyrektorom szkół autorów zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych do 31 stycznia 2024 r.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Przewidziane są również wyróżnienia nagradzane upominkami.

W załączeniu regulamin wraz z oświadczeniami, które należy dołączyć do zgłoszenia.

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112

Zakończenie konkursu połączone będzie z Międzynarodowym Dniem Numeru Alarmowego 112, które przypada 11 lutego. Przy tej okazji zostaną również wyróżnieni operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie , które działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jego zadanie to odbieranie zgłoszeń i przekazywanie ich do odpowiednich podmiotów ratowniczych.

Załączniki: