null

10. S3KTOR – zgłaszamy najlepsze inicjatywy pozarządowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Finał S3KTORA 2018.
Finał S3KTORA 2018.

Organizacje pozarządowe podejmują wiele inicjatyw na rzecz warszawianek i warszawiaków, promując m.in. kulturę, aktywny i zdrowy styl życia, czy wspierając potrzebujących. W konkursie S3KTOR do 11 lutego mieszkańcy mogą zgłosić inicjatywy i organizacje, które zrealizowały najciekawsze projekty.

- Warszawa jest miastem pozarządowym. To w naszym mieście jest najwięcej organizacji, które działają w kluczowych dla mieszkańców obszarach – m.in. pomocy społecznej, kultury, opieki nad zwierzętami czy edukacji. Zachęcam warszawianki i warszawiaków do zgłaszania najlepszych ich zdaniem projektów, zrealizowanych w ubiegłym roku - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Od 2010 roku nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. W minionych edycjach udział wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na ich zdaniem najciekawsze inicjatywy. Wytypowanie najlepszych projektów daje szansę na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci sektor.
Do 11 lutego trwa zgłaszanie inicjatyw i organizacji. W tym roku kapituła konkursu wybierze najlepsze projekty 2019 roku w trzech kategoriach: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe o wartości 10 000 zł. Laureat Grand S3KTOR – nagrody za całokształt, otrzyma 20 000 zł.
Co istotne również warszawianki i warszawiacy w otwartym głosowaniu zdecydują, która inicjatywa otrzyma Nagrodę Mieszkańców. Fundatorem tej nagrody są Tramwaje Warszawskie.

Zgłoś inicjatywę!
Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj.
Można również wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście lub wysłać pocztą do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa), a także mailowo na adres ngo@um.warszawa.pl. Pełną informację o konkursie można znaleźć tutaj.

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które spełniają następujące warunki: realizowane były w 2019 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu; realizatorem były organizacje pozarządowe; realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

Przypominamy laureatów zeszłorocznej, dziewiątej edycji konkursu S3KTOR:
•    S3KTOR Aktywizujący - Polska Nieodległa, realizowana przez Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”.
•    S3KTOR Nowatorski - Siłownia Szczęśliwej Drogi, zrealizowana przez Fundację Szczęśliwej Drogi.
•    S3KTOR Programowy - Zanim Przeminę, której realizatorem było Stowarzyszenie Hospicjum Domowe.
•    Nagroda Mieszkańców - Otwarta Pracownia Jazdów, realizowana przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
•    Nagroda specjalna  - przypadła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
•    GRAND S3KTOR – nagroda za całokształt została wręczona Stowarzyszeniu Społeczników ARIADNA.

Do zeszłorocznej edycji konkursu warszawiacy zgłosili inicjatywy, które obejmowały: kampanie i działania społeczne, projekty artystyczne, wydarzenia kulturalne i sportowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – wszystkie te działania realizowane były przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Mieszkańcy poprzez głosowanie on-line wskazali inicjatywę, która otrzymała Nagrodę Mieszkańców. W sumie oddano 3387 głosów, a fundatorem nagrody w tej kategorii były Tramwaje Warszawskie.

Więcej informacji na temat konkursu S3KTOR można zaleźć na stronie www.ngo.um.warszawa.pl/s3ktor.