null

10 lat systemu zbierania elektrośmieci w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dogodnie zlokalizowane punkty zbierania oraz bezpłatny odbiór dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów a dla placówek oświatowych - pomoce naukowe, sprzęt sportowy czy wyposażenie sal lekcyjnych. Wszystko to w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

 

Od 10 lat dzięki współpracy m.st. Warszawy z ElektroEko warszawiacy mogą w łatwy sposób pozbyć się niebezpiecznych odpadów, jakimi są elektrośmieci – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje - Program „Moje miasto bez elektrośmieci” to kompleksowe rozwiązanie, które stanowi doskonałe uzupełnienie sytemu selektywnej zbiórki odpadów w Warszawie. Wspólnie również dbamy o budowanie świadomości ekologicznej najmłodszych warszawiaków poprzez realizację programu w szkołach i przedszkolach. Dotychczas wzięło w nim udział 348 stołecznych placówek oświatowych.

Warszawiacy mogą oddawać elektorośmieci w zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta punktach. Punkty te czynne są w każdą sobotę w godz. 10.00-14.00. W przypadku dużych elektrośmieci tj. pralka, lodówka, telewizor pow. 24 cali można bezpłatnie skorzystać z usługi odbioru bezpośrednio z domu. Wystarczy zadzwonić pod numer 2222 333 00 bądź wypełnić formularz na www.elektrosmieci.pl. Dotychczas z usługi odbioru dużych sprzętów z domu skorzystało już ponad 40 tysięcy warszawiaków.

Wszelkie wydatki związane ze zbiórką, transportem, przetworzeniem oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pokrywa ElektroEko. Wynika to z naszego statutu – działamy jako organizacja not – for – profit. Oznacza to, że wszystkie środki przeznaczamy na rozbudowę sytemu zarządzania ZSEE oraz na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z prawidłowym postępowaniem z elektrośmieciami. W ramach projektu „Moje miasto bez elektrośmieci” współpracujemy z przedstawicielami gmin oraz społecznościami lokalnymi. Dotychczas w zasięgu naszych działań edukacyjnych znalazł się co czwarty Polak – zaznacza Grzegorz Skrzypczak, prezes Zarządu ElektroEko SA.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” został stworzony przez ElektroEko – największą polską organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działającą na zasadach not – for – profit i stanowi wsparcie dla gmin w zakresie realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Program ma charakter bezterminowy.  Bierze już w nim udział kilkadziesiąt gmin i niemal 3 500 szkół z całej Polski.  Programowi patronują Ministerstwo Środowiska, Minister Edukacji Narodowej oraz Związek Miast Polskich.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” łączy w sobie trzy istotne zadania: edukuje mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z ZSEE i pozwala im pozbyć się elektrośmieci w komfortowy sposób; wspiera szkoły w pozyskiwaniu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego czy elementów wyposażenia sal; wspiera samorządy w realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Nie są to jednak jedyne korzyści dla Warszawy.

Jak prawidłowo można pozbyć się elektrośmieci w Warszawie?

Mieszkańcy stolicy mają dwie możliwości oddania elektrośmieci bezpłatnie:

  • bezpośrednio z domów – usługa dotyczy dużych elektrośmieci (np. pralek, lodówek, telewizorów powyżej 24 cali), ale przy tej okazji może być zabrany również mały sprzęt. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 2222 333 00 lub wypełnić formularz na stronie elektrosmieci.pl.  Odpowiednio przygotowany sprzęt (a więc np. odłączony od prądu, wodociągów) odbierany jest ze wskazanej lokalizacji w ustalonym terminie.
  • w punktach zbierania – w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 w oznakowanych punktach ElektroEko prowadzona jest zbiórka elektrośmieci. Adresy punktów dostępne są na stronie www.elektrosmieci.pl.

Fundusz Oświatowy dla szkół w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”

Funkcjonowanie programu „Moje miasto bez elektrośmieci” oznacza również konkretne korzyści dla  szkół podstawowych i przedszkoli z Warszawy. Po zrealizowaniu zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, szkoły i przedszkola chętnie organizują przy pomocy ElektroEko akcje zbierania zużytych urządzeń. W zamian za zebrane elektrośmieci placówki otrzymują punkty, które następnie wymieniają na nagrody finansowane z utworzonego na ten cel Funduszu Oświatowego – pomoce naukowe, sprzęt sportowy czy wyposażenie sal.

Dotychczas w programie bierze udział 348 szkół podstawowych z terenu Warszawy. Program ma zasięg ogólnopolski i w sumie uczestniczy w nim niemal 3 500 szkół z całego kraju. Inicjatywa ma charakter ciągły.

Dlaczego to takie ważne?

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Usługę bezpłatnego odbioru elektrośmieci z domu można zamówić wypełniając formularz na stronie www.elektrosmieci.pl lub dzwoniąc pod numer 2222 333 00.

Wiceprezydent M.Olszewski na konferencji prasowej o elektrośmieciach. Fot. R.Motyl
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Bezpłatne odbiory z domu - ulotka

Załączniki: