null

10 lat inicjatywy lokalnej w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Maciej Ratuszny

Sąsiedzkie ogródki, pikniki, murale i potańcówki... 10 lat inicjatywy lokalnej w Warszawie to blisko 400 projektów zrealizowanych dzięki partnerskiej współpracy mieszkańców i urzędu. Wnioski o wsparcie w organizacji działań można składać w dowolnym momencie.

Każdy, kto kocha nasze miasto, chce, by ono zmieniało się na lepsze. I każdy może to robić na lokalnym poziomie. Macie z sąsiadami i sąsiadkami pomysły na wspólne działania? Chcecie się zaangażować w ich realizację? Składajcie wnioski o wsparcie Waszych inicjatyw lokalnych – zachęca Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim ratuszu.

Inicjatywa lokalna to ustawowa forma współpracy mieszkańców i urzędu, dzięki której realizować można różne działania na rzecz swojej okolicy i społeczności. Mieszkańcy składają wniosek, w którym opisują swój pomysł, wskazując, co są w stanie sami zrobić, a w czym potrzebują wsparcia urzędu. Pomysłodawcy są głównymi realizatorami działania. Urząd zapewnia potrzebne usługi, materiały i narzędzia. Mogą to być np. rośliny do zasadzenia w sąsiedzkim ogródku, spulchnienie ziemi przez glebogryzarkę, produkty na międzypokoleniowe śniadanie, farby na warsztaty malarskie itp.  

W Warszawie przepisy dotyczące inicjatywy lokalnej zostały przyjęte w 2013 roku. Od tego czasu mieszkańcy i mieszkanki wszystkich dzielnic złożyli ponad 500 wniosków, z tego przeszło 100 w jednej dzielnicy – Wawrze.

Najwięcej wniosków – blisko 190 – dotyczyło organizacji różnego rodzaju integracyjnych wydarzeń sąsiedzkich. Drugie pod względem liczebności – ponad 130 – były wnioski na działania związane z zielenią i szeroko rozumianą ekologią. Ponad 50 inicjatyw dotyczyło organizacji wydarzeń sportowych, a drugie tyle – warsztatów pozwalających rozwijać nowe umiejętności.

Realizowane przez mieszkańców inicjatywy zadziwiają różnorodnością: ogródki sąsiedzkie, wspólne gotowanie, otwarte treningi sportowe, spotkania sąsiedzkich chórów, pikniki i obchody Dnia Sąsiada, cotygodniowe spotkania z planszówkami.

Większość pomysłów to działania jednorazowe, ale przybywa inicjatyw „powracających” co roku, jak np. odnowa zieleni na Kolonii Wawelberga, angażująca lokalną społeczność już od 2018 roku. – Kolonia wygląda przepięknie! Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników projektu – można przeczytać na fanpejdżu lokalnego stowarzyszenia, inicjatora projektu.

Nabór do inicjatywy lokalnej trwa przez cały rok. Nie ma limitu wsparcia. Inicjatywa z założenia nie jest tylko konkretnym projektem do realizacji, ale też pretekstem do poznania sąsiadów, okazją do zacieśniania więzi w lokalnej społeczności.

Jak przekuć pomysł we wniosek? Pomagają w tym koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej w każdej dzielnicy.

Koordynator dzielnicowy inicjatywy lokalnej to doradca, pomocnik i wsparcie w momentach zwątpienia pomysłodawców – mówi Dariusz Ciesielski, koordynator dzielnicowy z dzielnicy Włochy, a Dorota Głażewska, koordynatorka z Wawra dodaje: – Każdy koordynator powinien być otwarty na najbardziej „szalone” pomysły mieszkańców. Nie należy blokować kreatywności sąsiadów, tylko postarać się pomóc.

Jak wygląda realizacja inicjatywy lokalnej w Warszawie?

Najważniejszy jest pomysł na działanie – wyjaśnia Anna Koczorowska z Centrum Komunikacji Społecznej. – Zastanówcie się nad potrzebami swojej społeczności, porozmawiacie z sąsiadami, poszukajcie osób, które zaangażują się w realizację pomysłu. Przygotujcie wniosek – opiszcie swój pomysł, uzasadnicie potrzebę realizacji, opiszcie rezultaty, oszacujcie własną pracę społeczną i wkład rzeczowy, a także wartość wkładu miasta. Przy ocenie wniosków urząd będzie zwracał uwagę na jego celowość, stan przygotowania waszego projektu, wkład pracy społecznej, stopień zaangażowania finansowego urzędu, dostępność waszego projektu dla innych mieszkańców.

Kiedy wniosek uzyska pozytywną ocenę i urząd miasta zabezpieczy pieniądze na jego realizację, urzędnicy ustalą z wnioskodawcami szczegóły realizacji inicjatywy. Opracują też treść umowy, którą zawrze z pomysłodawcami urząd.

W 2022 roku mieszkańcy Warszawy złożyli ponad 50 wniosków o inicjatywę lokalną. W tym roku już ponad 30. Wzory wniosku, poradnik „krok po kroku” i inspiracje dotyczące inicjatywy lokalnej można znaleźć na miejskiej stronie inicjatywy lokalnej