null

10 kwietnia zawyją syreny alarmowe. Warszawa apeluje o ciszę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy
Rząd zarządził włączenie syren na rocznicę katastrofy smoleńskiej. W mieście, w którym jest 120 tysięcy straumatyzowanych ukraińskich dzieci, reagujących nerwowo nawet na dźwięk samolotu. Syreny w Warszawie są w gestii wojewody.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego w niedzielę 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 zostaną uruchomione miejskie syreny alarmowe wchodzące w skład systemów ostrzegania i alarmowania na terenie całego województwa mazowieckiego.

Syrenami alarmowymi w mieście zarządza wojewoda, dlatego prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski apeluje o ich niewłączanie z uwagi na przebywających w Warszawie Ukraińców.

Rząd zarządził włączenie syren na rocznicę katastrofy smoleńskiej. W mieście, w którym jest 120 tysięcy straumatyzowanych ukraińskich dzieci, reagujących nerwowo nawet na dźwięk samolotu. Syreny w Warszawie są w gestii wojewody. Apeluję o ciszę! – wzywa rządzących do zmiany decyzji Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Planowane uruchomienie syren ma odbyć się w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania, towarzyszącego upamiętnieniu 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uruchomiony zostanie jednominutowy, ciągły dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. W związku z tym, że są to ćwiczenia - mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. 

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każde-go szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.