null

„Zima w Mieście” 2023 – zapisy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stok narciarski na Górce Szczęśliwickiej. Lekko naśnieżony. Po lewej i prawej wyciągi narciarskie.
Stok narciarski na Górce Szczęśliwickiej czynny będzie przez całe ferie.

Od 2 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do kolejnej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Jak co roku w okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę. Do wyboru zajęcia – sportowe, artystyczne, edukacyjne czy rekreacyjne.

Tegoroczną akcję „Zima w mieście” przeprowadzimy w 97 placówkach, w tym 11 szkołach specjalnych. Na I turnus, w dniach 13-17 lutego, mamy przygotowanych 7050 miejsc, w tym 1381 dla dzieci z Ukrainy. Na II turnus, czyli od 20 do 24 lutego, przygotowaliśmy 6967 miejsc, w tym 1397 dla dzieci z Ukrainy. Dzięki środkom z UNICEF dzieci ukraińskie będą mogły skorzystać z akcji „Wspólna Warszawska Zima” bezpłatnie – mówi zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Jak się zapisać?

Pobyt każdego ucznia dofinansowuje stołeczny samorząd. Warszawa pokrywa znacznie ponad połowę kosztów. Opłata po stronie rodziców to 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, oraz 35 zł dziennie za opiekę. Jest to stawka kilkukrotnie niższa od stawek półkolonii oferowanych na rynku komercyjnym. Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2023 w elektronicznym systemie zgłoszeń rozpoczną się 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia 2023 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. W systemie znajdują się również oferty placówek organizujących Akcję.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20.01.2023 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23.01.2023 r. od godziny 8.00 do 31.01.2023 r. do godziny 12.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Pobyt każdego ucznia dofinansowuje stołeczny samorząd. Warszawa pokrywa znacznie ponad połowę kosztów. Opłata po stronie rodziców to 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, oraz 35 zł dziennie za opiekę. Jest to stawka kilkukrotnie niższa od stawek półkolonii oferowanych na rynku komercyjnym.

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 lub 8:00 do 16:00 lub 17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Akcja „Wspólna Warszawska Zima”

Również od 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 rozpoczynają się zapisy za pośrednictwem systemu zgłoszeń do Akcji „Wspólna Warszawska Zima” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. Projekt finansowany jest przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Aby zapisać dziecko należy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, w zakładce „Dzieci z Ukrainy” zostaną zamieszczone wszystkie informacje (również w języku ukraińskim). Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do „Wspólnej Warszawskiej Zimy” jest analogiczna do zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2023.

W 2023 roku ferie zimowe w województwie mazowieckim trwają od 13 lutego do 24 lutego.